Integrarea RTT cu şedere legală în România prin Educaţie şi Sănătate

BUCURESTI - 10 iunie 2013

Comunicat tip General in Educatie / Cultura, ONG, Sanatate, Social

Live site

In perioada ianuarie-iunie 2013 Fundatia ICAR si Asociatia Novapolis au derulat un proiect pilot de integrarea a migrantilor cu sedere legala in Romania prin oferirea unei palete de servicii in domeniile educational si medical.

Integrarea RTT cu şedere legală în România prin Educaţie şi Sănătate

                                                                                                                           06 iunie 2013

 Comunicat de presă încheiere proiect

Fundaţia ICAR, în parteneriat cu Asociaţia Novapolis, a implementat, în perioada ianuarie-iunie 2013, proiectul „Integrarea RTT cu ședere legală în România prin Educație și Sănătate”.

Proiectul a fost finanţat din Fondul European de Integrare a resortisanților țărilor terțe prin Programul General “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” (ref: IF/11.02/02.02) al Uniunii Europene, gestionat în România de Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Generală Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale, ca Autoritate Responsabilă, şi Inspectoratul General pentru Imigrări, ca Autoritate Contractantă.

Obiectivul general al proiectului a fost de a susține integrarea socială a resortisanților țărilor terțe (RTT) cu drept de ședere legală în România prin asigurarea unei palete diverse de servicii în domeniul educațional și sanitar, cu focus principal pe copii și tineri și secundar pe adulții aparținători, din regiunea de maximă aglomerare a grupului, București-Ilfov.

Beneficiarii direcți ai proiectului l-au constituit cetățenii din țări terțe cu ședere legală pe teritoriul României, în special cei cu rezidență în regiunea București-Ilfov.

Rezultate obținute în cadrul proiectului:

-       400 de pliante (română și engleză) și 50 de postere, materiale informative și de prezentare a proiectului elaborate și diseminate pentru recrutarea și informarea grupului țintă despre serviciile proiectului.

- 50 de unități de învățământ din București-Ilfov au fost abordate și au primit materiale promoționale și informații despre proiect.

- Cartografierea situației copiilor străini din sistemul educațional public și privat, în regiunea București-Ilfov.

- 10 instituții școlare cu un număr important de elevi străini din București-Ilfov au beneficiat de sesiuni de instruire generală despre imigrație și integrarea străinilor, diversitate, inter-culturalitate, anti-discriminare și cum să construim o societate românească deschisă și primitoare pentru imigranți.

- 220 de persoane dintre care 102 copii RTT au participat la sesiunile de instruire generală din școli.

- 30 de copii străini au beneficiat de activități educative extra-curriculare de tip after-school oferite de o echipă de psiho-pedagogi. Copiii străini participanți la activități și-au crescut nivelul de încredere în sine și și-au îmbunătățit performanțele școlare, abilitățile de relaționare și de lucru în echipă.

- 1 ghid de bune practici în lucrul cu copiii școlari și preșcolari străini a fost elaborat și distribuit în scopul promovării intervențiilor inovative de instruire pentru RTT.

- 85 de minori și adulți, RTT cu ședere legală în România, au beneficiat de servicii medicale adaptate cultural: 3 sesiuni de educație sanitară și profilaxie, 374 de consultații de medicină generală și de specialitate și respectiv, 153 de tratamente, investigații și analize medicale.

- 1 eveniment final de încheiere a proiectului, de tip dezbatere pentru diseminarea și multiplicarea rezultatelor proiectului.

- 150 de broșuri cu rezultatele proiectului (română și engleză) distribuite pentru vizibilității și promovării rezultatelor proiectului.

 

Pentru informaţii suplimentare vă invităm să contactaţi pe:

Iuliana Florea, Manager proiect Fundaţia ICAR, tel.0770 951 697, iuliana@icarfoundation.ro

Iris Alexe, Responsabil proiect Asociatia Novapolis, tel. 0725 259 919, asociatianovapolis@gmail.com

 

************************

***** Conform Inspectoratului General pentru Imigrări, la data de 31.12.2012, în România se aflau înregistrați, cu drept de ședere legală, un număr de 55823 de străini, dintre care 44992 – cu ședere temporară și 10831 – cu ședere permanentă. Din punct de vedere al scopului pentru care străinii au obținut drept de ședere temporară, cei mai mulți  - 19763 persoane fiind membri de familie ai cetățenilor români, un număr semnificativ – 8794 persoane – aflându-se în România la studii, iar 5124 persoane – în scop de muncă. Din punct de vedere al ţărilor de origine, cei mai mulţi străini cu şedere temporară erau din Moldova (13.254), Turcia (8.935) şi China (6.902).

În regiunea București-Ilfov sunt înregistrați cei mai mulți străini cu ședere legală, numărul lor fiind la sfărșitul anului trecut de 23470 persoane dintre care 3299 sunt minori.

Despre Fundatia ICAR

Fundatia ICAR este o organizatie care oferă de peste 20 de ani asistentă specializată (medicală, psihologică, socială, juridică) persoanelor vulnerabile, cetăteni români sau străini (solicitanti de azil, refugiati, migranti). Echipa multidisciplinară a Fundatiei ICAR cuprinde specialisti cu înaltă pregătire si experiență îndelungată în lucrul cu persoane traumatizate, în acordarea de servicii adaptate cultural, atât pentru adulti, cât si pentru copii.


Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize si Initiative pentru Dezvoltare este o organizaţie non-guvernamentală specializată în derularea de proiecte în domeniul social, al imigratiei si integrării străinilor în România, al mobilitătii fortei de muncă în spatiul european, în domeniul educatiei şi promovării valorilor democratice.

Taguri: sanatateeducatiemigranti
Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/fundatia-icar/integrarea-rtt-cu-sedere-legala-in-romania-prin-educatie-si-sanatate