Fundaţia Mihai Eminescu Trust aniversează 10 ani de activitate în România

Cluj-Napoca - 20 octombrie 2009

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

Sub înaltul patronaj al Alteţei Sale Regale, Prinţul Charles de Wales, Fundaţia Mihai Eminescu Trust, în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai şi Academia Română, aniversează 10 ani de activitate în România.

Bastionul Croitorilor al vechii cetăţi medievale a Clujului va găzdui vineri, 23 octombrie 2009, începând cu ora 19:00, expoziţia „10 ani de activitate a Fundaţiei Mihai Eminescu Trust în România – un angajament pentru valorificarea patrimoniului cultural românesc”, care îşi propune să marcheze deceniul de experienţă şi realizări al Fundaţiei, concretizat în proiectele şi activităţile de valorificare a patrimoniului cultural, prin încurajarea spiritului antreprenorial, pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale. Evenimentul se adresează reprezentanţilor organizaţiilor şi instituţiilor culturale, ai mediului de afaceri, mass-media şi, de asemenea, tuturor celor interesaţi.

Despre FUNDATIA MIHAI EMINESCU TRUST

Înainte de 1989, Fundaţia Mihai Eminescu a fost pentru România o punte de legătură cu lumea civilizată. Atrăgând atenţia Occidentului asupra planurilor lui Ceauşescu de a distruge arhitectura rurală a României, Fundaţia a salvat, într-un efot comun alături de alte organizaţii neguvernamentale, sute de oraşe şi sate de la dispariţie. De atunci, Fundaţia a jucat un rol important în renaşterea academică şi culturală a ţării desfăşurând în prezent activităţi de sprijinire a conservării patrimoniului cultural şi natural şi de revitalizarea a satelor şi oraşelor din Transilvania şi Maramureş.

Primăria Municipiului Cluj-Napoca este organizată şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, a descentrlizării serviciilor publice, a eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, a legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale. Primăria MUnicipiului Cluj-Napoca soluţionează şi gestionează, în numele şi în interesul colectivităţii locale, treburile publice, în condiţiile legii.

Universitatea Babeş-Bolyai este o instituţie publică de învăţământ superior a cărei misiune este să promoveze şi să susţină în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională, prin dezvoltarea unor componente specifice, o cultură având ca suport acţiunea bazată pe cunoaştere sistematică şi inovatoare, învăţarea permanentă şi inovatoare, multiculturalitatea, dialogul intercultural şi interconfesional, dezvoltarea personală şi morală, atitudinea proactivă şi participarea, integrarea în diversitate şi globalizare în condiţii de respect al identităţii şi de reciprocitate.

Academia Română, cel mai înalt for naţional de consacrare ştiinţifică şi culturală al ţării, este continuatorul Societăţii Literare Române, înfiinţată în 1866, reorganizată în 1867 în Societatea Academică Română şi în 1879 în Academia Română şi reuneşte personalităţi consacrate din domeniile ştiinţei şi culturii. Academia Română este o instituţie de interes public naţional de cercetare în domeniile fundamentale ale ştiinţei şi culturii, de calificare profesională superioară, cu personalitate juridică de drept public şi independentă în lucrările sale de orice natură.
Pentru mai multe informaţii referitoare la acest eveniment vă rugăm să-l contactaţi pe domnul Oliviu Marian, responsabil pentru comunicare şi relaţii publice al Fundaţiei Mihai Eminescu Trust, telefon (fax) 0265506024 sau 0720468967.
omarian@mihaieminescutrust.org

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/fundatia-mihai-eminescu-trust/fundatia-mihai-eminescu-trust-aniverseaza-10-ani-de-activitate-in-romania2