TRAININGURI GRATUITE PENTRU SECTORUL TURISTIC ŞI INVESTITORI

Timisoara - 26 februarie 2009

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

Fundaţia Rubin anunţă începerea înscrierilor la cele cinci sesiuni de training organizate în cadrul proiectului „Mobilitatea transfrontalieră turistică şi economică – motor al dezvoltării locale”, realizat cu sprijinul Uniunii Europene prin programul PHARE CBC de cooperare transfrontalieră între România şi Serbia.

Proiectul se adresează actorilor şi promotorilor activităţilor turistice şi reprezentanţilor firmelor care doresc să investească în zonele Dubova (jud. Mehedinţi) şi Kikinda (Serbia): IMM-uri, agenţii de turism, ONG-uri etc. Aceştia vor avea posibilitatea de a participa gratuit la traininguri de pregătire şi perfecţionare cu următoarele teme: Legislaţie de import-export, firme mixte (19 - 22 Martie 2009), Dezvoltarea strategică a afacerilor transfrontaliere (2 - 5 Aprilie 2009), Marketing electronic (23 - 26 Aprilie 2009), Relaţii publice (7 - 10 Mai 2009), Instrumente de marketing transfrontalier (14 - 17 Mai 2009). Trainingurile se vor desfăşura în Timişoara, Dubova şi Kikinda.

Sesiunile de training au drept scop specializarea resurselor umane şi consolidarea structurilor organizaţionale având ca rezultat actori locali capabili de a elabora strategii şi activităţi/proiecte de colaborare turistică şi economică transfrontalieră.

Proiectul, implementat în parteneriat cu Consiliul Local Kikinda (Serbia) şi Primăria Dubova (jud. Mehedinţi), vizează creşterea mobilităţii transfrontaliere a persoanelor fizice şi agenţilor economici în zonele Dubova şi Kikinda prin crearea unei reţele transfrontaliere între IMM-urile din regiune şi realizarea unui flux informaţional între cele două zone.

Toate costurile legate de derularea activităţilor (transport, cazare, masă) sunt suportate de Fundaţia Rubin. Informaţii suplimentare se pot obţine de la numărul de telefon 0356 442 770, email: office@fundatiarubin.ro, persoană de contact Roxana Petre.

Despre Fundatia Rubin


Fundaţia Rubin este organizaţie nonguvernamentală, nonprofit, cu caracter apolitic, ce îşi desfăşoară activitatea începând cu anul 2001. Scopul său principal este promovarea valorilor democraţiei, pluralismului, toleranţei etnice şi multiculturalismului.
Misiunea Fundaţiei Rubin este să promoveze artele prin mijloace neconvenţionale şi să repună artistul în postura de (epi)centru al sensibilităţii comunitare.

ROXANA PETRE

Coordonator formare-informare
Proiect PHARE CBC
Tel: 0356 442 770

office@fundatiarubin.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/fundatia-rubin/traininguri-gratuite-pentru-sectorul-turistic-si-investitori