Program Finala „Dezbate România”

Locul desfasurarii: Clubul Diplomatic

Organizator: Fundatia Dan Voiculescu

Ofera detalii despre programul de desfasurare a evenimentului.