Noi burse pentru copiii şi tinerii cu performanţe

Locul desfasurarii: Bucuresti

Organizator: Fundatia Dan Voiculescu


Au început înscrierile pentru bursele oferite de Fundaţia Dan Voiculescu Pentru Dezvoltarea României pentru anul 2010-2011!
Anual, în perioada 1 februarie-1 martie, copiii şi tinerii cu performanţe în diferite domenii de activitate se pot înscrie pentru una din bursele oferite de Fundaţia Dan Voiculescu Pentru Dezvoltarea României, în cadrul programului „Burse de studiu”. Acordarea burselor se face pe categorii de vârstă, în funcţie de portofoliul de activitate. Valoarea burselor va fi determinată de numărul de solicitanţi calificaţi în cadrul fiecărei categorii, precum şi de rezultatele individuale ale acestora.
Scopul acestor burse este acela de a susţine excelenţa în rândul tinerei generaţii oferind şansa punerii în valoare a talentului lor, crearea unei premize pentru lansarea spre studii superioare şi participarea la concursuri naţionale şi internaţionale.
Fondurile provenite din bursele private de studiu sunt destinate exclusiv pregătirii copiilor şi tinerilor, susţinerii participării lor la competiţii şi dezvoltării aptitudinilor.
În funcţie de vârsta aplicanţilor, fundaţia acordă patru tipuri de burse: Junior - pentru cei cu vârste cuprinse între 7 şi 18 ani, Bursă de Excelenţă Dan Voiculescu – pentru tinerii între 18 şi 25 ani, Bursă Masterală – pentru 22-35 ani şi Bursa Doctorală.
Ultimele două tipuri de burse se adresează tinerilor care îşi propun, prin studiile lor, fie să desfăşoare o activitate productivă pentru România în anii ulteriori absolvirii programului de masterat, fie sub forma implicării ulterioare în activităţi de producţie şi cercetare menite să aducă inovaţii şi invenţii în domeniul lor de interes.
Până pe 1 martie, cei interesaţi pot trimite prin poştă, (la adresa str. Secerişului, nr.31 sector 4 Bucureşti) sau pe e-mail (la office@fudv.ro) dosarul de candidatură cu documentele necesare, menţionate în regulament, pentru fiecare tip de bursă. Regulamentul de acordare a burselor private de studiu este disponibil pe www.fudv.ro la secţiunea Învaţă!
După această dată, Consiliul Director al Fundaţiei va evalua fiecare aplicaţie şi va anunţa lista bursierilor pe site-ul Fundaţiei şi prin intermediul mass-media. Aplicaţiile venite pe parcursul anului, sau după data de 1 martie vor fi analizate pentru următoarea runda de burse, din anul 2011.
Încă de la înfiinţare, din 1990, Fundaţia Dan Voiculescu a acordat burse pentru copii şi tineri cu rezultate deosebite. Programul „Burse de studiu”, sub această formă, a fost lansat în 2007.


Fundatia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei
0755.042.116
tel./fax 031.425.58.83

Despre FUNDATIA DAN VOICULESCU

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României este o organizație non–profit, non-guvernamentală și non-politică, înființată în anul 1990 de către profesorul Dan Voiculescu. Organizația are sediul în Bucuresti, iar activitatea pe care o desfășoară are un caracter național. Fundatia Dan Voiculescu este afiliata European Council for the High Ability (http://www.echa.info/) si World Council for Gifted and Talented Children (https://world-gifted.org/).

Participare: Intrare libera