ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT Contract de finanțare Nr. M1S2-46 din 29-03-2022 2021 - Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile

Cumparatura - 18 aprilie 2022

Comunicat tip General in Finante / Contabilitate

Contract de finanțare Nr. M1S2-46 din 29-03-2022
2021 - Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile
Profesii liberale cu activitate economică în unul dintre domeniile de activitate
prevăzute în anexa nr. 1
În conformitate cu prevederile ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020
privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe
nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în
contextul crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a
schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice
generate de pandemia COVID – 19, se încheie prezentul contract de finanţare între:
Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului IAŞI denumita în
continuare AIMMAIPE, cu sediul în Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 45A, bl. B2, parter, C.P.
700305, telefon 0371402212, fax 0371425059, e-mail oficiuiasi2@imm.gov.ro,
reprezentată prin ordonator terţiar de credite, în calitate de Director Executiv,
și
GAVRILOVICI V. CRISTINA-GABRIELA - BIROU EXPERT CONTABIL, cu sediul în SUCEAVA,
localitatea Cumpărătura, str. Str. Cumpărătura, nr. 105, , telefon 0742108141,
înregistrată sub nr. null la oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF 23296798, reprezentată
legal prin CRISTINA-GABRIELA GAVRILOVICI, în calitate de Beneficiar, denumită în
continuare Beneficiar.

granturi

granturi

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/gavrilovici-cristina-gabriela/anun-de-incepere-proiect-contract-de-finantare-nr-m1s2-46-din-29-03-2022-2021-microgranturi-acordate-din-fonduri-externe-nerambursabile