Sigle

Programul Operational Competitivitate 2014-2020
Fondul European de Dezvoltare Regionala

Anunt finalizare proiect ”Reluarea activitatii curente, conform CAEN 5610, prin sprijin financiar nerambursabil pentru capital de lucru

Cluj - Napoca - 12 februarie 2022

Comunicat tip General in Media / Publicitate

Clas Decent SRL cu sediul social in loc. Poiana Negrii nr. 547A, jud. Suceava, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J33/1326/2005, cod de identificare fiscala RO 18044190, anunta finalizarea proiectului cu titlul ”Reluarea activitatii curente, conform CAEN 5610, prin sprijin financiar nerambursabil pentru capital de lucru, in contextul crizei provocate de COVID-19, pentru Clas Decent SRL, judetul Suceava”, proiect nr RUE 10616 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020.

Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, începand cu data semnarii contractului de finantare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri /AIMMAIPE, respectiv 28.07.2021.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea financiara a activitatii companiei dinfonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, cu activitate economica inunul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 2.

Proiectul are printre principalele rezultate, urmatoarele:

-mentinerea activitatii pe o perioada de minimum 6 luni,

-mentinerea numarului locurilor de munca fata de data depunerii cererii, pe operioadă de minimum 6 luni, la data acordarii granturilor.

Valoarea proiectului este de 269268.015 (valoarea totala) din care: 234146.1 leigrant si 35121.915 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020]

CLAS DECENT SRLLOC. POIANA NEGRII NR. 547A, JUD. SUCEAVAJ33/1326/2005 RO 18044190

Persoană de contact:

ITU ADRIAN

Telefon: 0744584145

Email: adrianitu63@gmail.com

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/general-prest-srl/anunt-finalizare-proiect-reluarea-activitatii-curente-conform-caen-5610-prin-sprijin-financiar-nerambursabil-pentru-capital-de-lucru