Sigle

Programul operational Competitivitate 2014-2020
Fondul European de Dezvoltare Regionala

Anunt incepere proiect Mustang Tour SRL

BUCURESTI - 23 aprilie 2021

Comunicat tip General in Media / Publicitate

Anunt incepere proiect cu titlul ”Reluarea activitatii curente, conform CAEN 5610, prin sprijin financiar nerambursabil pentru capital de lucru, in contextul crizei provocate de COVID-19, pentru Mustang Tour SRL, judetul Cluj”

Mustang Tour SRL cu sediul social in mun. Dej, str. Liviu Rebreanu nr. 19, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J12/3979/2005, cod de identificare fiscala RO 18127733, anunta lansarea proiectul cu titlul ”Reluarea activitatii curente, conform CAEN 5610, prin sprijin financiar nerambursabil pentru capital de lucru, in contextul crizei provocate de COVID-19, pentru Mustang Tour SRL, judetul Cluj”, proiect nr RUE 8615 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, începand cu data semnarii contractului de finantare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri / AIMMAIPE, respectiv 13.04.2021.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea financiara a activitatii companiei din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 2.

Proiectul are printre principalele rezultate, urmatoarele:-mentinerea activitatii pe o perioada de minimum 6 luni,-mentinerea numarului locurilor de munca fata de data depunerii cererii, pe operioadă de minimum 6 luni, la data acordarii granturilor.

Valoarea proiectului este de 834813.75 (valoarea totala) din care: 725925 lei grant si 108888.75 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin ProgramulOperational Competitivitate 2014-2020]

MUSTANG TOUR SRLMUN. DEJ, STR. LIVIU REBREANU NR. 19, JUD. CLUJJ12/3979/2005 RO    18127733

Persoană de contact: ITU ADRIAN

Telefon: 0744584145

Email: adrianitu63@gmail.com

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/general-prest-srl/anunt-incepere-proiect-mustang-tour-srl