Curs specializare Cadru tehnic cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor

Organizator: Glia Center

Curs specializare Cadru tehnic cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor

În conformitate cu prevederile Legii 307/2006, art. 12, privind apărarea împotriva incendiilor, autorităţile administraţiei publice centrale şi celelalte organe centrale de specialitate, consiliile judeţene sau locale, instituţiile publice şi operatorii economici, au obligaţia să angajeze cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor,atestaţi, potrivit metodologiei elaborate de I.G.S.U..

Cursul se adresează următoarelor categorii de persoane:

1. Cadrelor tehnice cu rol în prevenirea şi stingerea incendiilor;

2. Salariaţilor responsabili cu sarcini PSI, în companiile publice şi private.

Condiţia minimă de participarestudii medii cu diplomă de absolvire.

Cursul este conceput astfel încât să dobândeşti cunoştinţe de bază în domeniul PSI, de aceea vom discuta despre:

  1. Acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii critice;
  2. Avizarea documentaţiilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor;
  3. Controlul modului de respectare a măsurilor de aparare împotriva incendiilor ;
  4. Elaborarea documentelor specifice activităţii PSI;
  5. Instruirea cursanţilor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor ;
  6. Investigarea contextului producerii incendiilor;
  7. Monitorizarea activităţii de aparare împotriva incendiilor ;
  8. Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;
  9. Planificarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul societăţii şi a altor societăţii

 

Pentru mai multe informații, accesați linkul : http://www.gliacenter.ro/cursuri/curs-specializare-cadru-tehnic-cu-atributii-de-prevenire-si-stingere-a-incendiilor-calificare-psi-isu-cluj/#CalendarcursuriFormulardenscriereDosarcursant-5

Confirmare pana la data: 15 April 2013

Participare: Numai pe baza de invitatie