Curs specializare Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă de 80 ore

Locul desfasurarii: Sigma SCM

Organizator: Glia Center

Curs specializare Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă de 80 ore

Cursul se adresează următoarelor categorii de persoane:

1. Lucrătorilor desemnaţi care au încheiat contract de muncă cu normă  întreagă şi se ocupă de activităţile de prevenire şi protecţie din societate;

2. Persoanelor care au nevoie de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzatoare nivelului superior.

În conformitate cu prevederile HG 1425/2006 (actualizată) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Glia Center – Furnizor de formare profesională din Cluj-Napoca, organizează cursuri autorizate de Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă de 80 ore.

Condiţie minimă de participare: studii cu diplomă în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic.

Cursul este conceput ca tu să afli de la lectorii noştri care sunt noutăţile legislative şi interpretarea acestora, precum şi să ai ocazia să afli care sunt bunele practici din cazurile întâlnite în realitate. De aceea, vom discuta despre:

1. Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie;

2. Realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă;

3. Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

4. Informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

5. Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă;

6. Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale;

7. Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă;

8. Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

9. Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă.

Pentru mai multe detalii, accesați linkul : http://www.gliacenter.ro/cursuri/curs-inspector-in-domeniul-securitatii-si-sanatatii-in-munca-de-80-ore-ssm-protectia-muncii-itm-cluj/

Confirmare pana la data: 22 April 2013

Participare: Numai pe baza de invitatie