" Sustinerea Start-Up in vederea asimilarii CD si introducerii in fabricatie a Sistemului Mobil de Informare si Dirijare Optica a Traficului "

BUCURESTI - 7 decembrie 2018

Comunicat tip General in Stiinta / Cercetare

Obiectivul general al proiectului il reprezinta valorificarea sprijinului public si privat acordat microintreprinderii start-up pentru dotarea tehnologica si de personal, in scopul cercetarii/dezvoltarii, introducerii in fabricatie si comercializarii rezultatelor CD referitoare la un nou produs numit Sistem Mobil de Informare si Dirijare Optica a Traficului - SMIDOT

SC Global Electronics Solutions srl, cu sediul in Bucuresti, Sect.2, Str. Turbinei Nr 41 ,Etaj 2,Ap. 3, deruleaza începând cu data de 15.nov.2017 proiectul intitulat  Sustinerea Start-Up in vederea asimilarii  CD si introducerii in fabricatie a Sistemului Mobil de Informare si Dirijare Optica a Traficului  ", co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Cercetarii si Inovarii  în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru „Programul Operaţional Competitivitate”, cu sediul în Bucureşti, Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Tel./fax 021 318 30 60.           

            Valoarea totală a proiectului este de 899.500 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 778.050 lei.

            Proiectul se implementează în localitatea Bulbucata, Sat Teisori, jud Giurgiu pe o durată de 18 de luni.

            Obiectivul general al proiectului il reprezinta valorificarea sprijinului public si privat acordat microintreprinderii start-up pentru dotarea tehnologica si de personal, in scopul cercetarii/dezvoltarii, introducerii in fabricatie si comercializarii rezultatelor CD referitoare la un nou produs numit Sistem Mobil de Informare si Dirijare Optica a Traficului  - SMIDOT, avand la baza conceptul si rezultatele brevetului de inventie nr  RO125937 B1 / 30.07.2012, intitulat  „Element programabil de semnalizare optica, multifunctional, policrom si poligrafic”

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/global-electronics-solutions/sustinerea-start-up-in-vederea-asimilarii-cd-si-introducerii-in-fabricatie-a-sistemului-mobil-de-informare-si-dirijare-optica-a-traficului