Moldova si Bucovina – 17 – 18 Iulie 2008, Muntenia, Oltenia si Dobrogea – 24-25 Iulie 2008

BUCURESTI - 7 iulie 2008

Comunicat tip General in Administratie Publica

GLOBAL SERVICES GROUP SRL, prin departamentul PROFINN Evenimente Speciale, in parteneriat cu Federatia Autoritatilor Locale din Romania, Asociatia Municipiilor din Romania si Asociatia Comunelor din Romania, va invita sa participati la sesiunile regionale ale seriei de evenimente „TENDER ACT”, cu tema Achizitiilor Publice. Evenimentele, organizate cate unul pentru fiecare regiune istorica, sunt urmarea feed-back-ului colectat de la participantii la atelierele de lucru PROFINN pe parcursul anului 2007.

Pentru Moldova si Bucovina, atelierul de lucru TEDER ACT se va organiza in 17-18 Iulie 2008 la Piatra Neamt, Hotel Central. Termenul limita de inregistrare este 11.07.2008.

Pentru Muntenia, Oltenia si Dobrogea atelierul de lucru TEDER ACT se va organiza in 24- 25 Iulie 2008 la Sinaia, Hotel International. Termenul limita de inregistrare este 18.07.2008

Participantii la atelierele de lucru vor fi reprezentati din cadrul Autoritatilor publice centrale si locale - Presedinti si Vice Presedinti ai Consiliilor Judetene, Primari, Vice Primari, Secretari, Directori Economici, Consilieri si Experti de Integrare Europeana, Specialisti in achizitii din Municipii, Orase si Comune, Consultanti. Alaturi de reprezentatii APL sunt invitati reprezentanti ai organizatiilor sectorului public si privat, ai agentiilor si institutiilor guvernamentale si neguvernamentale si reprezentantii mass media.
De asemenea, este de apreciat prezenta personalului direct implicat in pregatirea si implementarea procedurilor de achizitii publice cerute de proiectele de investitii, in vederea asigurarii transferului de cunostinte atat la nivel politic-decizional cat si catre nivelul tehnic si operational.

Agenda atelierului de lucru cuprinde:

PANELUL 1 – SISTEMUL ACHIZITIILOR PUBLICE DIN ROMANIA
•Legislatia aplicabila domeniului achizitiilor publice din Romania: legislatia nationala, cea europeana si legislatia complementara;
•Intelegerea procesului achizitiilor publice: principiile de baza, reguli de estimare a valorii contractelor, alegerea procedurii, elaborarea programului anual ;
•Publicitatea si posibilitati de reducere a termenelor;
•Tipuri de contracte si autoritati contractante;
•Etica procedurior de achizitii publice: reguli de comunicare, de evitare a conflictelor de interese, de participare la proceduri;
Discutii intre participanti, experti, consilieri si consultanti cu privire la intocmirea unei documentatii corecte de atribuire a contractelor publice:
•Proceduri de atribuire off line – clasificare si exemple;
•Sisteme speciale de atribuire a contractelor de achizitie publica
•Utilizarea sistemului electronic de achizitii publice: inregistrarea, publicitatea, procedurile de atribuire prin mijloace electronice, licitatia electronica, catalogul electronic.
•Riscurile si caile de evitare/diminuare a acestora
•Utilizarea sistemului electronic de achizitii pubice ( DEMO )
PANELUL 2 – ROLUL ACHIZITIILOR PUBLICE DE SERVICII, LUCRARI SI BUNURI IN CONTRACTELE CU FINANTARE EUROPEANA
•Planificarea activitatilor, bugetului si determinarea realista a duratei activitatilor de proiect in contextul legislatiei privind achizitiile publice
•Elaborarea documentatiei de atribuire: reguli de clarificare si selectie, organizarea vizitelor in teren, criterii de atribuire, caietul de sarcini, fisa de date a achizitiei, propunerea de contract.
•Procedura depunerii si evaluarii ofertelor si atribuirea contractului: oferta, atributiile comisiei de evaluare, stabilirea ofertei castigatoare, incheierea contractului.
Proceduri ulterioare incheierii contractului: anularea procedurilor (exemple), intocmirea dosarului de achizitie, primirea si solutionarea contestatiilor, contraventii
PANELUL 3 – EXEMPLE DE BUNA PRACTICA IN ACHIZITII PUBLICE
•Prezentarea unor mostre de caiete de sarcini si documentatii de atribuire pe activitati relevante din cadrul proiectelor (servicii financiare si de supervizare lucrari, lucrari de constructii-montaj, achizite de echipamente, etc)
•Dezvoltarea comunicarii institutionale- interfata intre ofertanti si autoritatea contractanta
•Asumarea managementul procedurilor si monitorizarea responsabilitatilor
•Identificarea riscurilor si a cailor de diminuare a acestora
Frauda/coruptie in achizitii publice
PANELUL 4 - ASPECTE FINANCIARE SI INSTITUTIONALE ALE IMPLEMENTARII PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA
•Etape dupa evaluare si selectie: contractarea, implementarea, raportarea, operarea
•Fluxurile de plati, mecanismele si regulile financiare in noul cadru de reglementare
•Exemple de buna practica din tarile UE


Detalii referitore la inscriere pot fi gasite la www.profinn.ro sau la secretariatul evenimentului : 021 348 35 40; 021 348 56 42.

Partener: Consilier Construct
Partener Media Local: Impartial Galati, Monitorul de Prahova, Ziarul Gorjului, Ziarul de Sud Vest
Parteneri Media: Romania Libera; Bursa, Curierul National, Euractiv, PRwave, Finantare.ro, Smart Financial, Ghiseul Bancar, Ziare.ro, NewsIn, ClubAfaceri.ro, Newschannel.ro, ComunicateMedia.ro, Netclip
Despre Global Services Group

Global Services Group este o companie cu capital integral romanesc specializata in consultanta de afaceri si management, promovare si marketing.
Global Services Group este membru RONAT, Reteaua de Formare in Administratia Publica din Romania
Global Services Group este singura organizatie din sectorul privat implicata in activitati de informare, constientizare si formare la nivelul autoritatilor publice din Romania cu sistemul de management a calitatii acreditat ISO 9001.

Global Services Group
021 348 35 40; 021 348 56 42
office@profinn.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/global-services-group/moldova-si-bucovina-17-18-iulie-2008-muntenia-oltenia-si-dobrogea-24-25-iulie-2008