Goldring aduce pa piața românească de capital, ca emitent de obligațiuni, Aforti Holding, companie listată pe Bursa de Valori Varsovia - NewConnect

Targu Mures - 7 septembrie 2020

Comunicat tip General in Finante / Contabilitate

SSIF GOLDRING a încheiat anticipat plasamentul privat de obligațiuni corporative emise de AFORTI HOLDING S.A., listată de 11 ani pe piața New Connect (SMT) a Bursei de Valori Varșovia, cu o capitalizare de 23,5 mil. euro. Fondurile atrase în mai puțin de 2 zile de la lansarea ofertei, în valoare totală de 2 mil. lei, vor finanța activitatea de factoring a filialei Aforti din Romania.

Oferta de obligațiuni derulată prin plasament privat, în valoare de 2 mil. lei și subscrisă de 1,24 ori în doar două zile de la lansare, are ca obiectiv finanțarea dezvoltării activității de prestare de servicii de factoring pentru microîntreprinderile și IMM românești – un sector încă emergent, cu cerere în expansiune și perspective de creștere pe termen lung. Obligațiunile au o rata anuală a cuponului de 10% și un termen de maturitate de 5 ani, cu posibilitatea răscumpărării anticipate la inițiativa emitentului începând cu al treilea an din perioada împrumutului obligatar. În cel mai scurt timp, emitentul va iniția procesul de admitere la tranzacționare a instrumentelor financiare, pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al BVB.

„Suntem încântați să vedem interesul deosebit cu care a fost primită prima emisiune de obligațiuni Aforti Holding pe piața românească de capital. Fondurile atrase ne vor permite să extindem portofoliul de servicii pentru România, astfel încât să putem oferi suport integrat inițiativelor antreprenoriale românești în aceeași măsură în care o facem în Polonia”, declară Piotr Klinowski, managerul de țară desemnat de Aforti Holding S.A. pentru România

Aforti Holding este compania-mamă a Grupului Aforti care oferă o gamă completă și integrate de servicii financiare microîntreprinderilor și IMM-urilor de pe piața Europei Centrale și de Est. Cu venituri consolidate de 243,7 mil. euro și venituri individuale de 9,62 mil. euro, aceste sume reprezentând de 5,3, respectiv, 3 ori nivelurile atinse în anul 2017, Aforti confirmă ritmuri înalte de creștere, viziune strategică, adaptabilitate și reziliență într-un mediu extern deosebit de provocator. Piața poloneză de capital, pe care Aforti Holding este prezentă de 11 ani, a validat tendința și perspectivele Aforti Holding, capitalizarea  emitentului fiind de 23,5 mil. euro -  de 4,5 ori peste nivelul anului 2017 și, potrivit http://markets.ft.com, a treia poziție între emitenții din sectorul serviciilor financiare pe piața de referință.

Cu un grad de îndatorare de 46% la 31 decembrie 2019 și de 60% la jumătatea anului 2020, Aforti Holding utilizează ca surse externe de finanțare exclusiv emisiunea și ofertarea de instrumente de credit către comunitatea de investitori Aforti. Grupul Aforti are un istoric de rambursări curat de-a lungul celor 129 de emisiuni de obligațiuni derulate începând cu anul 2017 și până la jumătatea anului curent, emisiuni prin care a atras 45 mil. euro.

Aforti Holding S.A. a adoptat structuri și bune practici de guvernanță corporativă, fiind organizată în sistem dualist, în care Directoratul, condus de acționarul fondator dl. Klaudiusz Sytek, răspunde în fața Consiliului de supraveghere, din care fac parte nume sonore în sectorul financiar precum cel al dl. Ludwik Sobolewski. De asemenea, emitentul aplică principiul transparenței față de investitori, prin publicarea lunară de rapoarte de activitate și prin organizarea Relației cu investitorii pe principiul proactivității, a promptitudinii și deschiderii spre comunicare.

În calitate de emitent pe piața New Connect, Aforti Holding S.A. organizează anual misiuni de audit, ale căror rapoarte au emis opinii fără rezerve în perioada de analiză 2017-2019.

Situația globală afectată de pandemia COVID 19 a impus revizuirea și adaptarea strategiei de dezvoltare la noile condiții macroeconomice. Conducerea grupului, orientată spre identificarea și valorificarea continuă a oportunităților, a decis direcționarea resurselor organizaționale și manageriale ale Aforti preponderent spre dezvoltarea produselor de factoring, tranzactii de schimb valutar și colectare de datorii.

 

Despre GOLDRING

Goldring S.A. este unul dintre cei mai activi brokeri pe piața românească de capital. În ultimii cinci ani am intermediat 5 listări de companii la BVB, din care 2 pe piața reglementată; 21 operațiuni de piață, 7 plasamente private de instrumente financiare, din care 5 în consorțiu; 4 listări de obligațiuni pe SMT. Aportul Goldring la piața de capital a fost recunoscut prin diverse distincții, între care amintim premiul pentru inovație în industria de brokeraj acordat de Bursa de Valori București S.A. în iulie 2020, premul aniversar „România 100” pentru contribuția la dezvoltarea activității de brokeraj acordat de Asociația Brokerilor în decembrie 2018. De asemenea, în anul 2017 am fost desemnați, de către Bursa de Valori București, „Intermediarul companiilor antreprenoriale românești”. Din anul 2015, SSIF Goldring S.A. este consultant autorizat pentru emitenții de pe piața AeRO a Bursei de Valori București.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/goldring/goldring-aduce-pa-piata-romaneasca-de-capital-ca-emitent-de-obligatiuni-aforti-holding-companie-listata-pe-bursa-de-valori-varsovia-newconnect