Green Enviro Services – Consultanta protectia mediului

BUCURESTI - 23 aprilie 2013

Comunicat tip Produse / Servicii in Afaceri

Green Enviro Services – Consultanta protectia mediului

 

Green Enviro Services  ofera servicii de consultanta pentru protectia mediului prompt si eficient.

Arii acoperite:

a)      Documentatii necesare obtinerii actelor de reglementare (Autorizatia de mediu, Avizul de mediu, Acordul de mediu)

Autorizatia de mediu*

   - Fisa de prezentare si declaratie, Bilant de mediu nivel 1, Bilant de mediu nivel 2, Program pentru conformare

Avizul de mediu* (pentru planuri si programe)

   - Raport de mediu

Acordul de mediu*

   - Notificarea privind intentia de realizare a proiectului, Memoriul de prezentare, Raport privind impactul asupra mediului

 

* Se  asigura consultanta si indrumare de la faza initiala pana la obtinerea actului de reglementare cu participarea la dezbaterile publice, C.A.T. si grupuri de lucru.

 

b)      Consultanta generala in protectia mediului

  - Identificarea obligatiilor si cerintelor de mediu rezultate din actele reglementare emise de autoritatile de  protectia mediului ( Autorizatii de mediu , Acord de mediu, Aviz de mediu );
  - Intocmirea planului de masuri in vederea conformarii cu cerintele ce rezulta din actele de reglementare si incadrarea in limitele legale;
  - Intocmirea planului de automonitorizare a factorilor de mediu in conformitate cu cerintele din actele de reglementare;Intocmirea evidentei deseurilor in conformitate cu prevederile  H.G. 856/2002 pe fiecare tip de deseu;
  - Intocmirea Programului de prevenire a generarii deseurilor in conformitate cu prevederile Legii 211/2011;
  - Recomandari pentru reconstructia ecologica a unor situri poluate istoric;
  - Externalizare serviciu „Responsabil de mediu” din cadrul companiilor private;
  - Externalizare serviciu „Responsabil cu gestiunea deseurilor” conform prevederilor Legii 211\2011;Asistenta in cazul controalelor Garzii de mediu si solutii pentru neconformitatile constatate.

 

 

c)       Consultanta  pentru Impementarea Sistemelor  de Management  de Mediu si OHASAS

  Elaborarea documentatiei de sistem ISO 14001 si OHSAS 18001 : 2007.Evaluarea conformarii cu cerintele legale si alte cerinte.

 

Despre GREEN ENVIRO SERVICES

Obiectivul Green Enviro Services este de a oferi solutii profesioniste si prompte clientilor sai pentru minimizarea impactului activitatii lor asupra mediului inconjurator.