Solutie Personalizata de Mediu - Pachetul Enviro Assist

BUCURESTI - 24 decembrie 2013

Comunicat tip Produse / Servicii in Industrie

Green Enviro Services  ofera servicii de consultanta pentru protectia mediului prompt si eficient.

Enviro Assist


Acest pachet de servicii este adresat societatilor care desfasoara activitati cu impact semnificativ asupra mediului, cu probleme multiple rezultate din activitatea de productie si necesitatea unei consultante de specialitate sustinute. In cele mai multe cazuri pentru aceste activitati va fi necesara insumarea pachetelor Enviro Prevent si Enviro Assist pentru respectarea legislatiei si reglementarilor ce privesc protectia mediului.

Pachetul Enviro Assist cuprinde urmatoarele servicii:

   -  Externalizare serviciu de “Responsabil cu Managementul deseurilor” , conform  Legii 211/2011, care are ca responsabilitati:
     -   Intocmirea evidentei deseurilor in conformitate cu prevederile H.G. 856/2002 pentru fiecare tip de deseu generat, inclusiv deseuri periculoase;
      -  Intocmirea programului de prevenire a generarii deseurilor in conformitate cu prevederile Legii 211/2011;
       - Intocmirea declaratiilor privind gestionarea deseurilor de ambalaje;
        - Intocmirea planului de actiune in cazul producerii poluarilor accidentale;
    - Externalizare serviciu “Responsabil de mediu”   din cadrul companiilor private;
    - Recomandari pentru reconstructia ecologica a unor situri poluate istoric;
    - Asistenta in cazul controalelor Garzii de mediu si solutii pentru neconformitatile constatate*.

* Asistenta in cadrul controlalelor dispuse de catre autoritatile competente in domeniul protectiei mediului se acorda numai in cazul in care s-a acordat consultanta exclusiva de catre Green Enviro Services.

Despre GREEN ENVIRO SERVICES

Obiectivul Green Enviro Services este de a oferi solutii profesioniste si prompte clientilor sai pentru minimizarea impactului activitatii lor asupra mediului inconjurator.