Curs de Formatori de Formatori pentru personalul propriu al Serviciului Public de Ocupare

Sibiu - 23 iulie 2010

Comunicat tip General in Administratie Publica

În perioada iulie-septembrie 2010, se va derula cursul de “Formatori de Formatori” în cadrul proiectului “Modernizarea serviciului public de ocupare (SPO)-Formarea personalului propriu al SPO- Excelenţă în ocupare” implementat de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, în parteneriat cu Fundaţia Româno-Germană şi Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.

Cursul se adresează personalului propriu al SPO, grupul ţină al acestui proiect şi are drept scop dobândirea de noi cunoştinţe specifice calităţii de formatori de formatori şi obţinerea certificării CNFPA.
La finalul cursului, cei 15 participanţi vor dobândi certificare pe competenţe profesionale noi privind pregatirea formării, realizarea activităţilor de formare, evaluarea participanţilor la formare, aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare, marketing-ul formării, proiectarea programelor de formare ,organizarea programelor şi a stagiilor de formare, evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare.

Despre Gresanu Cristina Mihaela PFA

Proiectul „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare-Formarea personalului propriu al SPO-Excelenţă în ocupare este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 4. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare, Domeniul Major de Intervenţie 4.2. Formarea personalului propriu SPO şi are ca obiectiv general îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de personalul propriu al SPO şi ca obiective specifice: creşterea nivelului de pregătire a personalului propriu SPO şi diversificarea domenilor de pregătire ale personalului propriu al SPO. Prin atingerea acestor obiective, proiectul nostru urmăreşte eficientizarea servicilor furnizate de către personalul SPO pentru a asigura corelarea ofertei cu cererea de forţă de muncă.

Pentru informaţii suplimentare despre proiect puteţi contacta : AJOFM Sibiu, str. Morilor nr.51A, etaj 1 cam 113, responsabil mediatizare proiect, Greşanu Cristina 0735537048 ,tel/fax 0269-210 995
e-mail: proiectSPO@yahoo.com

proiectspo@yahoo.com