Comisia Europeană finanţează un proiect de monitorizare a cercetărilor din domeniul transporturilor

BUCURESTI - 2 noiembrie 2005

Comunicat tip General in Media / Publicitate

Proiectul „Extr@Web” are ca scop principal colectarea, structurarea şi analizarea diferitelor rezultate ale cercetărilor din domeniul transporturilor. Complexitatea acestui proiect a necesitat o legătură permanentă şi stabilă între beneficiari şi reprezentanţi ai guvernelor din ţarile ce au aderat la U.E., precum şi a celor în curs de aderare.

Comisia Europeană finanţează un proiect de monitorizare a cercetărilor din domeniul transporturilor

Proiectul „Extr@Web” asigură suportul necesar diferitelor cercetări, atât la nivel European cât si la nivel naţional, prin asigurarea şi promovarea unui centru de electronic de activitate care să permită un flux cât mai bun al informaţiei între factorii de decizie şi entităţile realizatoare de proiecte, ca şi accesul publicului larg la această informaţie.

Principalele obiective ale acestui proiect sunt:
•Stabilirea celei mai potrivite scheme , care poate fi pusa in practica, privind structurarea rezultatelor diferitelor cercetări efectuate în domeniu;
•Transpunerea tuturor rezultatelor în format electronic şi accesarea acestora într-un mod cât mai facil;
•Promovarea acestui nou seviciu.

Compania GIE Ltd., partener în cadrul consorţiului multinaţional ce răspunde de implementarea acestui proiect, a coordonat un număr de activităţi printre care se regăsesc:
•Identificare de proiecte naţionale de cercetare în domeniul transporturi şi includerea acestora în baza de bate elaborată în cadrul proiectului
•Realizarea prezentarii cercetarii în domeniul transporturi în România în cadrul Compendiului dedicat programelor de cercetare în transporturi din Europa.

Despre Group of Independent Experts

Pentru mai multe informaţii privind acest proiect vă rugăm să vizitaţi site-ul: www.gieltd.com
GIE Ltd.
Group of Independent Experts
office@gieltd.com