Instruiri în domeniul mediului – „Cerinţele SR EN ISO 14001:2005”

BUCURESTI - 10 octombrie 2005

Comunicat tip General in Media / Publicitate

ISO 14001 este un standard internaţional, aplicabil tuturor tipurilor şi mărimilor de organizaţii, inclusiv în industrie şi toate sectoarele comerciale şi de servicii. Acest standard are similitudini în principiile sistemului de management cu ISO 9001, standardul internaţional al managementului calităţii, toate acestea permiţând integrarea sistemelor de management. De aceea, multe organizaţii implementează un sistem integrat calitate-mediu.

Un aspect foarte important în procesul de implementare a cerinţelor ISO 14001 este instruirea echipei manageriale şi a persoanelor cheie din cadrul organizaţiei clientului. Instruirea are drept scop sensibilizarea pentru protecţia mediului, prevenirea poluării în echilibru cu necesităţile economice.

Tematica abordată este bazată în principal pe:
•Analiza preliminară de mediu.
•Identificarea aspectelor de mediu.
•Standarde în domeniul managementului mediului: cerinţele ISO 14001:2005.
•Documentele sistemului de management de mediu.
•Legislaţia în domeniul mediului.

Firma GIE implementează sisteme de management de mediu în organizaţii diverse şi instruieşte personalul pentru conştientizarea aspectelor de mediu din cadrul acelei organizaţii..
Metodele de instruire sunt bazate pe:
•Oferirea unui suport complet de curs
•Antrenarea participanţilor în dialoguri
•Exerciţii practice şi studii de caz pentru a ajuta participanţii să înţeleagă modul de abordare a managementului de mediu în propria organizaţie: cum să atingă şi să demonstreze o performanţă de mediu; cum să ţină sub control impactul propriilor activităţi, produse, servicii.

Despre Group of Independent Experts

Pentru a afla mai multe informaţii în legătură cu firma noastră (profil, misiune, servicii, clienţi, proiecte etc.), accesaţi adresa noastră de web: www.gieltd.com sau contactaţi-ne la numărul de telefon: 021 318 77 72.
GIE Ltd.
Group of Independent Experts
office@gieltd.com