Servicii profesionale de consultanţă şi audit conform cerinţelor SR EN ISO 14001:2005

BUCURESTI - 15 septembrie 2005

Comunicat tip General in Media / Publicitate

Problemele de protecţie a mediului au implicări profunde în toate organizaţiile indiferent de mărimea acestora. Atitudinea pozitivă faţă de protecţia mediului reprezintă un factor esenţial în dezvoltarea pe o perioadă nedeterminată a fiecarei organizaţii, iar implementarea unui sistem de management de mediu conform cerinţelor standardului SR EN ISO 14001:2005 este subiect foarte actual pentru organizaţiile din România.

Servicii profesionale de consultanţă şi audit conform cerinţelor SR EN ISO 14001:2005

SR EN ISO 14001:2005 indică cerinţele unui sistem de management de mediu. Ca şi EMAS, a fost conceput spre a fi aplicat de toate organizaţiile indiferent de tipul şi de dimensiunea acestora, aflate în condiţii geografice, culturale şi sociale cât mai diverse.

Succesul sistemului de management de mediu depinde de obligaţiile şi responsabilităţile pe care le au angajaţii la nivelul fiecărui departament/direcţie, dar în special porneşte de la conducerea organizaţiei. Un astfel de sistem permite unei organizaţii să stabilească şi să evalueze procedurile efective care se cer pentru a-şi implementa politica de mediu şi obiectivele ce trebuie realizate. Prin implementarea unui sistem de management de mediu se demonstrează preocuparea şi angajamentul managementului de la cel mai înalt nivel pentru îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu şi pentru prevenirea poluării.

Firma GIE oferă soluţii în proiectarea şi implementarea unor sisteme de managament de mediu printr-o echipă de consultanţi dinamici, cu pregătire teoretică şi experienţă profesională în implementări de sisteme în diverse sectoare de activitate şi organizaţii.

Despre Group of Independent Experts

Pentru mai multe detalii referitoare la implementarea unui sistem de management de mediu vă rugăm să ne contactaţi la:
Telefon: 021 318 77 72
Fax: 021 318 77 73
GIE Ltd.
Group of Independent Experts
office@gieltd.com