SESIUNI DE LUCRARI DESCHISE IN CADRUL PROIECTULUI "IMPREUNA PENTRU COPIII NOSTRI"

Locul desfasurarii: GRUP SCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARA

Organizator: GRUP SCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARA

SESIUNI DE LUCRARI DESCHISE IN CADRUL PROIECTULUI

In data de 24 februarie 2011, ora 12:00 la Grup Şcolar de Industrie Alimentara Feteşti se va desfăşura:

Sesiunea de lucrari deschise cu 3 sectiuni privind:

1. Importanta formarii profesionale  - sectiunea pentru cadre didactice,

2. Invatarii de-alungul vietii - sectiunea pentru parinti,

3. Importanta scolii pentru viata – sectiunea pentru elevi.

Toate lucrarile vor fi publicate intr-un CD inregistrat ISSN (activitatea 1.8 din proiect)

Aceasta sesiune de lucrari este organizata în cadrul proiectului de grant ID 21531  “IMPREUNA PENTRU COPIII NOSTRI “ implementat de Grup Scolar de Industrie Alimentara Fetesti, în parteneriat cu Primaria Municipiului Fetesti, Inspectoratul Scolar Ialomita,  D.G.A.S.P.C. Ialomita, Scoala nr 4 Fetesti, Gradinita cu program normal ”Anghel Saligny” Fetesti.

Proiectul “Impreuna pentru copiii nostri” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”si are ca obiectiv general : Prevenirea şi reducerea riscurilor de abandon scolar, marginalizare si excludere sociala, diminuarea părăsirii timpurii a şcolii, îmbunătăţirea ratei succesului şcolar cu scopul dobândirii competenţelor necesare dezvoltarii profesionale, integrării şi menţinerii unui loc de munca,pe o piaţă a muncii europeana.

Ca obiective specifice are: determinarea cauzelor abandonului scolar, interpretarea si analiza contextuala a cauzelor si a cazurilor depistate in vederea gasirii de solutii pentru diminuarea numărului de elevi aflaţi în situaţie de eşec şcolar; sensibilizarea comunitatii în problema abandonului scolar si cresterea gradului de implicare in solutionarea situatiilor de abandon sau risc de abandon scolar; realizarea si dezvoltarea unei reţele de parteneriat între şcoli, instituţii, care sa aibe ca obiectiv identificarea precoce a cazurilor de abandon, aplicarea masurilor de remediere care sa determine intarirea posibilitatilor comunitatii in evitarea abandonului scolar, a marginalizarii si excluderii; organizarea unor activitati de formare a parintilor in sprijinul diminuarii problemei abandonului si absenteismului scolar; formarea personalului in domeniul educatiei nonformale, pentru consilierea si sprijinirea copiilor si familiilor in dificultate; imbunătăţirea condiţiilor de educaţie la nivelul învăţământului preşcolar si scolar prin introducerea si adaptarea de programe/activitati extrascolare diversificate, vizand asigurarea si facilitarea accesului la educatie a copiilor proveniti din familii defavorizate, dezorganizate, copii rromi, copii cu dizabilităţi.

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta:

Grup Scolar de Industrie Alimentara Fetesti, Str. Banatenilor, tel 0243 362 713

Coordonator proiect Anton Stella, email   alimentar2003@yahoo.com

Despre GRUP SCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARA

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII
27 martie 2010, ora 9 30- 15 30, la Grupul Şcolar de Industrie Alimentară – Feteşti, jud. Ialomiţa

Confirmare pana la data: 23 February 2011

Participare: Intrare libera