HHC ROMÂNIA FACE PUBLIC RAPORTUL AUDITULUI NAŢIONAL AL SERVICIILOR SOCIALE PENTRU COPII DIN ROMÂNIA

BUCURESTI - 3 aprilie 2012

Comunicat tip General in Administratie Publica, Media / Publicitate, ONG, Social, CSR

Bucureşti, 4 aprilie, ora 16:30, la J.W.Marriott Grand Hotel (Calea 13 septembrie, Nr. 90), sala ORADEA - lansarea Auditului Serviciilor Sociale pentru Copii din România.

HHC ROMÂNIA FACE PUBLIC RAPORTUL AUDITULUI NAŢIONAL AL SERVICIILOR SOCIALE PENTRU COPII DIN ROMÂNIA
 Raportul reprezintă o analiză obiectivă asupra celor 8 regiuni de dezvoltare din România privind serviciile sociale oferite copiilor, oferind date cantitative cu privire la centrele de plasament existente şi date calitative care surprind opiniile copiilor şi ale celor evaluaţi 

-

Hope and Homes for Children România (HHC România) publică rezultatele unei radiografii minuţioase a situaţiei copiilor din centrele de plasament şi a modului în care sunt organizate Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, la nivel naţional. Raportul prezintă o evaluare complexă a sistemului de protecţie a copilului din România şi se încheie cu o serie de concluzii şi recomandări legislative, strategice pentru finalizarea procesului de închidere a centrelor de plasament de tip vechi şi dezvoltarea unei infrastructuri cât mai apropiate de mediul familial.

Raportul reprezintă o analiză obiectivă asupra celor 8 regiuni de dezvoltare din România privind serviciile sociale oferite copiilor, oferind date cantitative cu privire la centrele de plasament existente şi date calitative care surprind opiniile copiilor şi ale celor evaluaţi.

În cele 45 de DGASPC-uri auditate, din totalul celor 57.480 de copii aflaţi în îngrijirea statului în servicii rezidenţiale sau servicii de tip familial, 8.721 de copii  trăiesc încă în cele 159 de centre de plasament auditate, centre ce pot fi închise pentru a finaliza reforma și pentru a trece definitiv către un sistem de protecţie a copilului cat mai apropiat de mediul familial. Majoritatea copiilor aflaţi în grija statului trăiesc deja în medii cât mai apropiate de viaţa de familie19.004 de copii se află în asistenţă maternală, 7.029 de copii trăiesc în case şi apartamente de tip familial şi 21.033 de copii se află în plasament la rude şi alte familii / persoane.

Brăila, Giurgiu şi Teleorman sunt singurele judeţe din ţară în care nu mai există centre de plasament de tip vechi, iar copiii aflaţi sub protecţia statului trăiesc în medii cât mai apropiate de o familie. La polul opus se găseşte judeţul Iaşi, cu 12 centre de plasament de tip vechi.

Auditul a fost realizat in perioada iulie-septembrie 2011, în urma unui parteneriat dintre HHC România şi organizaţia britanică ARK (Absolute Return for Kids), cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, prin Compartimenul Înaltul Reprezentant pentru Protecţia şi Îngrijirea Copilului. Facilitarea colaborării cu DGASPC-urile a fost realizată de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia Generală Protecţia Copilului. 

Echipa de colectare a datelor a fost formată din 7 asistenţi sociali, 4 psihologi, 7 profesori şi 2 economişti. Datele au fost colectate pe baza a trei chestionare: unul adresat directorilor DGASPC, unul şefilor de centre de plasament şi unul adresat direct copiilor.

Colectarea datelor s-a realizat la nivelul a 45 de Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) din ţară şi au fost evaluate 159 de centre de plasament, fiind intervievaţi şefii centrelor de plasament, dar şi personalul care se ocupă de îngrijirea directă a copiilor.

În evaluarea sistemului serviciilor sociale au fost implicaţi şi copiii. Astfel, cele 198 de interviuri cu copii şi tineri din centrele de plasament reliefează detalii relevante despre viaţa lor cotidiană, dar şi despre cei care se ocupă direct de îngrijirea lor, aceștia având oportunitatea de a face sugestii privind îmbunătăţirea sistemului de protecţie (la nivelul DGASPC-urilor, există în acest moment 13.659 de posturi vacante).

Auditul Serviciilor Sociale pentru Copii din România va sta la baza elaborării unei Strategii Naţionale care îşi propune să prevină separarea copilului de familie, într-un cadru legislativ şi metodologic aplicabil unitar, la nivel naţional, care va genera, într-un termen realist, îmbunătăţirea vieţii multor copii aflaţi în situaţii delicate.

JW Marriott Bucharest Grand Hotel este partener al organizației HHC România și a venit cu o contribuție substanțială la organizarea evenimentului.

 

„Susținem proiectul Auditului Național al Serviciilor Sociale pentru Copii din România din convingerea că acest demers este o investiție socială. Cu atât mai  mult cu cât cauzele sociale care privesc copiii sunt, de foarte mult timp, o prioritate a politicii de responsabilitate socială a hotelului nostru, dar si a lantului Marriott International” Meda Vasiliu, Director de Vânzări și Marketing J.W.Marriott Grand Hotel

Despre FUNDATIA HOPE AND HOMES FOR CHILDREN - ROMANIA

HHC România este una dintre principalele organizaţii nonguvernamentale, recunoscute la nivel internaţional, care luptă alături de instituţiile statului pentru reformarea sistemului de protecţie socială a copilului, prin programe naţionale de prevenire a separării copilului de familie, prin transformarea legislaţiei din România şi a infrastructurii de servicii, prin reintegrarea copiilor în familiile lor naturale, printr-un amplu program de cursuri de formare a personalului din sistem.

Misiunea HHC România este eradicarea tuturor instituţiilor de tip vechi din domeniul protecţiei copilului din România până în 2020.

De 12 ani, HHC România închide instituţii de tip vechi din sistemul de protecţie a copilului din România şi oferă fiecărui copil o viaţă de familie. Anul acesta, HHC România împlineşte mai mult decât 12 ani de reformă a sistemului de protecţie a copilului din România, cu 46 de instituţii de tip vechi închise, 4.602 de copii salvaţi din aceste instituţii, 7.520 de copii rămaşi în familie datorită programelor de prevenire. Şi numărul lor creşte chiar în acest moment.

Contact:
HHC Romania
office@hhc.ro
Tel.: +40 740 084 322

Mai multe detalii despre HHC România:
www.hhc.ro
www.facebook.com/hhcromania
www.stefandarabus.ro