Anunt de presa privind finalizarea proiectului "GRANT CAPITAL DE LUCRU PTR HRC FISH INVEST SRL"

Constanta - 10 februarie 2023

Comunicat tip General in HoReCa

HRC FISH INVEST SRL cu sediul in Constanta, localitatea Vadu, str. Liliacului nr.13, camera 2, a derulat incepand cu data de 15.09.2021 proiectul „GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU SC HRC FISH INVEST SRL” RUE 16106, co-finantat prin Programul operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19 si Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri in vederea depasitii crizei economice generate de pandemia COVID-19, in baza contractului de finantare nr. M2-16106 din 30.08.2021 incheiat cu Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului Constanta.

Valoarea proiectului este de 183623,982 lei (valoarea totala) din care : 159629.55 lei grant si 23994,4325 lei cofinanțare.

Obiectul contractului il reprezinta ajutorul de stat acordat sub forma de grant pentru capital de lucru prin masura „Granturi pentru capital de lucru”, implementata de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) si Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului (AIMMAIPE) in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, cu completarile si modificarile ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, urmatoarele:

- Mentinerea activitatii pe o perioada de minim 6 luni;

- Mentinerea/suplimentarea numarului locurilor de munca fata de data depunerii cererii, pe o perioada de minim 6 luni, la data acrodarii granturilor.

Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, incepand cu data intrarii in vigoare a Contractului de finantare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

Persoană de contact: Stamatescu Denis-Gabriel

pensiune.vadu@gmail.com,

telefon 0722676272

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/hrc-fish-invest-srl/anunt-de-presa-privind-finalizarea-proiectului-grant-capital-de-lucru-ptr-hrc-fish-invest-srl