Începere implementare măsura “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor” - ILPAN JR SRL

Craiova - 16 februarie 2021

Comunicat tip Administrativ / Management in Media / Publicitate

ILPAN JR SRL anunță lansarea proiectului ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM- urilor cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevazute în anexa nr.2” proiect număr RUE 457 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

COMUNICAT INCEPERE GRANT COVID MASURA 2

COMUNICAT INCEPERE GRANT COVID MASURA 2

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (fost MEEMA)/ A.I.M.M.A.I.P.E. Craiova , M2-457 / 02.02.2021

Obiectivul proiectului il reprezinta sprijinirea societății ILPAN JR SRL.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: - menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni. - menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioada de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea totală a proiectului este de 117.234,97 lei din care: 101.943,45 lei grant acordat 15.291,52 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020