Comunicat lansare proiect

BUCURESTI - 16 iunie 2020

Comunicat tip General in Stiinta / Cercetare

Fisiere atasate:

1592300729_comunicat.pdf

In data de 28.04.2020 a fost semnat contractul nr. 243/28.04.2020 pentru proiectul "Dezvoltarea Centrului de Suport pentru initierea si implementarea Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare Europene si Internationale in cadrul INCD GeoEcoMar"

Lansare Proiect

Lansare Proiect

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina – GeoEcoMar, în calitate de beneficiar al finanțării, implementează proiectul „Dezvoltarea Centrului de Suport pentru inițierea si implementarea Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare Europene si Internaționale in cadrul INCD GeoEcoMar”, cod SMIS 2014+ 108663, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice si dezvoltării afacerilor, Operațiunea: Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale Schema de ajutor de stat programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internaționale, Componenta 1 - CENTRE-SUPORT - Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internaționale.

Contractul de finanțare nr. 243/28.04.2020 a fost încheiat cu Ministerul Educației și Cercetarii, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totala a proiectului este de 2.549.088,06 lei, din care valoarea eligibila nerambursabila este de 2.467.533,90 lei (1.974.027,12 lei este din FEDR și 493.506,78 lei din Bugetul Național), echivalentă cu 96.80% din valoarea totală aprobată.   

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacitații GeoEcoMar de a participa la Programele Cadru de cercetare ale Uniunii Europene (Orizont 2020, Orizont Europa) prin înființarea unei structuri de sprijin a cercetătorilor ce se va numi "Centru Suport pentru Proiecte CD Europene si Internaționale", fără personalitate juridica, in cadrul Biroului de Management Proiecte si Marketing, existent in organigrama INCD GeoEcoMar.

Obiectivele specifice ale proiectului și  rezultatele așteptate sunt:

S1. Crearea unui sistem informatic complex de gestionare si raportare a resurselor umane, materiale, si financiare (platforma IT de management de proiecte) utilizate de institut în proiectele cu finanțare Europeana, in particular Orizont 2020 si Orizont Europa.

S2. Specializarea (de nișă) a personalului din departamentul de management si marketing științific, în management de proiect Orizont 2020, prin participarea la sesiuni de instruire în management de proiect.

S3. Organizarea de ateliere de lucru sau participarea la evenimente de acest tip în Uniunea Europeana la care se discuta si se redactează propuneri de proiecte PC, ca răspuns la apelurile pentru propuneri de proiecte lansate de Comisia UE – DG Research & Innovation.

S4. Gestionarea curenta a proiectelor Orizont 2020 existente în cadrul institutului, ce se va face utilizând noile instrumente, proceduri si metodologii obținute cu ocazia instruirilor si perfecționărilor profesionale.

Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni, respectiv între data de 01 mai 2020 și data de 30 aprilie 2023.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

 

Despre INCD GeoEcoMar

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar a fost fondat în anul 1993 (HG 672/29.11.1993) ca Centrul Român de Geologie şi Geoecologie Marină - CRGGM, care, în 1996, a fost acreditat ca institut de interes naţional (HG 1316/10.12.1996), în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. În anul 2004, prin HG 967/15.06.2004, a fost stabilit Regulamentul de organizare şi funcţionare. În anii 2004, 2008 si 2012 INCD GeoEcoMar a fost reacreditat ca institut de cercetare de interes naţional. Principalele activităţi ale GeoEcoMar (Cod CAEN 7219) sunt îndreptate asupra cercetării domeniului marin, dar şi asupra zonelor costiere, deltaice şi fluviale (Dunăre - Delta Dunării - zona costieră a Mării Negre – Marea Neagră), inclusiv evaluarea impactului antropic asupra mediului, cercetări complexe (geologice-geofizice-geoecologice) în Marea Neagră şi alte zone marine, studii asupra hazardelor naturale în Marea Neagră (alunecări submarine, seep-uri de gaze, valuri extreme, furtuni majore etc), studii sedimentologice, paleoecologice şi paleoambientale.