Nava de cercetări oceanografice „Mare Nigrum” a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar porneşte vineri, 14 mai 2010, într-o nouă expediţie

BUCURESTI - 13 mai 2010

Comunicat tip General in Stiinta / Cercetare

Nava de cercetări oceanografice „Mare Nigrum” a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar porneşte vineri, 14 mai 2010, în cea de a doua expediţie a sa în cadrul proiectului european de cercetare FP7 – HYPOX.

Proiectul HYPOX, la care Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar este partener, îşi propune să monitorizeze variaţiile concentraţiei oxigenului şi procesele asociate din sistemele acvatice care diferă în ceea ce priveşte regimul şi starea acestuia sau sensibilitatea faţă de schimbare. Largul oceanelor, ca de exemplu Oceanul Artic, are ape oxigenate şi sensibilitate ridicată la încălzirea globală, în timp ce mările semi-închise, precum Marea Neagră şi Marea Baltică, prezintă un deficit de oxigen, iar corpurile de apă înconjurate de uscat - fiorduri, lagune, lacuri – pot fi sezonier sau local lipsite de oxigen.

Proiectul european de cercetare FP7 – HYPOX va îmbunătăţi capacitatea de monitorizare a concentraţiei de oxigen la nivel global, prin instalarea unor senzori de înaltă tehnologie şi precizie pe diferite platforme de monitorizare in situ. La nivel local, va creşte gradul de competenţă prin instruirea tinerilor specialişti din ţările vecine Mării Negre.

“Încălzirea globală şi eutrofizarea determină creşterea numărului, duratei şi amplorii cazurilor de hipoxie (reducere a concentraţiei de oxigen) în ecosistemele acvatice. Încălzirea globală va avea drept consecinţă epuizarea oxigenului, sporirea stratificării maselor de apă, circulaţia redusă a apelor de adâncime şi schimbări în modelele regimului vânturilor, care afectează, la rândul lor, procesele de transport şi de amestec de ape. Creşterile prognozate ale hipoxiei sunt însoţite de emisii sporite de gaze cu efect de seră, care au ca rezultat reduceri ale biodiversităţii, precum şi pierderi ale funcţiilor şi serviciilor ecosistemelor”, explică prof.dr. Marian Traian Gomoiu, membru corespondent al Academiei Române, consilier pe probleme de biologie al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar şi coordonator din partea acestuia al proiectului european de cercetare FP7 – HYPOX.

Despre INCD GeoEcoMar

Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina - GeoEcoMar infiintat in 1993 sub denumirea de Centrul Roman pentru Geologie si Geoecologie Marina (CRGGM) a fost acreditat ca Institut National in domeniul Stiintelor Marii si Pamantului in 1996. GeoEcoMar este un institut de cercetare-dezvoltare, de interes national, in domeniul geologiei, geofizicii si geoecologiei cu accent pe mediile acvatice, marine, deltaice si fluviale. Institutul functioneaza ca centru european si national pentru studii asupra macrosistemelor de tip mare-delta-fluviu avand o infrastructura de cercetare moderna, bazata in special pe nave de cercetare, ceea ce permite abordarea de studii complexe, cu caracter multidisiplinar, atat in cadrul programelor nationale cat si internationale.
Mădălina Nailia, specialist Relaţii Publice
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar
Telefon: 021-252.55.12
Mobil: 0741.570.315

madalina.nailia@gmail.com