Proiectul Dezvoltarea Centrului de Suport pentru inițierea și implementarea Proiectelor CD - CESP a ajuns la final

BUCURESTI - 17 mai 2023

Comunicat tip General in Stiinta / Cercetare

Proiectul „Dezvoltarea Centrului de Suport pentru inițierea și implementarea Proiectelor de Cercetare -Dezvoltare Europene și Internaționale în cadrul INCD GeoEcoMar” - CESP a fost finantat in perioada 28.04.2020 - 27.04.2023 prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Operațiunea: Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale. Contractul de finanțare nr. 243/28.04.2020 a fost încheiat cu Ministerul Educației și Cercetării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Competitivitate 2014-2020, valoarea executata a proiectului fiind de 1,766,629.64 lei.
În perioada de implementare a proiectului, respectiv 1 mai 2020 - 27 aprilie 2023, centrul CESP a oferit cercetătorilor ce activează în GeoEcoMar suport pentru depunerea a 45 propuneri de proiecte la Programul Horizon 2020 și Horizon Europe . 14 dintre acestea au fost declarate câștigătoare și sunt finanțate. Rata de succes ce depășește 31% în prezent poate crește, având în vedere faptul că 8 propuneri se află în evaluare. De asemenea, la alte programe cu finanțare europeană, GeoEcoMar a depus peste 10 propuneri de proiecte. Valoarea acestora este de 4,5 milioane de lei – de aproape trei ori mai mare decât suma atrasă în perioada 2016-2020 (1,8 milioane de lei).

Proiectul „Dezvoltarea Centrului de Suport pentru inițierea și implementarea Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare Europene și Internaționale în cadrul INCD GeoEcoMar” - CESP a fost finantat in perioada 28.04.2020 - 27.04.2023 prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Operațiunea: Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale. Contractul de finanțare nr. 243/28.04.2020 a fost încheiat cu Ministerul Educației și Cercetării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Competitivitate 2014-2020, valoarea executata a proiectului fiind de 1,766,629.64 lei.

În perioada de implementare a proiectului, respectiv 1 mai 2020 - 27 aprilie 2023, centrul CESP a oferit cercetătorilor ce activează în GeoEcoMar suport pentru depunerea a 45 propuneri de proiecte la Programul Horizon 2020 și Horizon Europe. 14 dintre acestea au fost declarate câștigătoare și sunt finanțate. Rata de succes ce depășește 31% în prezent poate crește, având în vedere faptul că 8 propuneri se află în evaluare. De asemenea, la alte programe cu finanțare europeană, GeoEcoMar a depus peste 10 propuneri de proiecte. Valoarea acestora este de 4,5 milioane de lei – de aproape trei ori mai mare decât suma atrasă în perioada 2016-2020 (1,8 milioane de lei).

Suma a crescut exponențial după înființarea centrului CESP de către GeoEcoMar – dezvoltat in cadrul unui proiect dedicat instruirii și pregătirii cercetătorilor pentru a identifica surse de finanțare în cadrul celor două programe cadru de cercetare – inovare ale Comisiei Europene - Horizon 2020 și Horizon Europe.

Echipa de experți CESP i-a instruit pe cercetători să identifice surse de finanțare în cadrul programelor Horizon 2020 și Horizon Europe, să găsească parteneri externi pentru propunerile lor, să redacteze propuneri concrete de proiecte internaționale și să parcurgă toți pașii unui proiect, de la inițiere, elaborare, depunere a propunerilor până la contractare, implementare și evaluare.

Astfel, peste 250 de persoane, de la cercetători și cadre universitare la personal de suport ce activează în domeniul cercetării au beneficiat de îndrumarea oferită de experții CESP în cadrul unor ateliere de lucru, cursuri de instruire și întâlniri dedicate dezvoltării și redactării de propuneri de proiecte.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar a fost fondat în 1993, având drept obiective cercetarea geologică, geofizică și geo-ecologică a sistemului Dunăre – Delta Dunării – zona costieră - Marea Neagră. Cercetările complexe (geologice-geofizice-geoecologice) interdisciplinare, în colaborare cu specialiști din toate domeniile științifice, privesc mai ales geneza și evoluția sistemelor fluviu – deltă – mare, a zonelor deltaice și lagunare, cartarea geologică și geofizică a Mării Negre, mai ales a Platformei Continentale din largul coastei românești.

Despre INCD GeoEcoMar

Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina - GeoEcoMar infiintat in 1993 sub denumirea de Centrul Roman pentru Geologie si Geoecologie Marina (CRGGM) a fost acreditat ca Institut National in domeniul Stiintelor Marii si Pamantului in 1996. GeoEcoMar este un institut de cercetare-dezvoltare, de interes national, in domeniul geologiei, geofizicii si geoecologiei cu accent pe mediile acvatice, marine, deltaice si fluviale. Institutul functioneaza ca centru european si national pentru studii asupra macrosistemelor de tip mare-delta-fluviu avand o infrastructura de cercetare moderna, bazata in special pe nave de cercetare, ceea ce permite abordarea de studii complexe, cu caracter multidisiplinar, atat in cadrul programelor nationale cat si internationale.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/incd-geoecomar/proiectul-dezvoltarea-centrului-de-suport-pentru-initierea-si-implementarea-proiectelor-cd-cesp-a-ajuns-la-final