Comunicate INCD Victor Babes

Compania INCD Victor Babes a emis 15 comunicate de presa

 • Investiţii pentru viitorul dumneavoastră

  BUCURESTI - 10 aprilie 2014

  INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ȘI ȘTIINȚELOR BIOMEDICALE “VICTOR BABEȘ”, cu sediul în Splaiul Independenței, nr. 99-101, cod poștal 050096, sector 5, București anunță finalizarea proiectului “IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIILOR PROTEOMICE PENTRU DESCOPERIREA DE NOI BIOMARKERI ÎN CANCER/ CANBIOPROT“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional “Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE), Axa Prioritară 2 - O 2.1.2 “Proiecte CD de înalt nivel științific la care vor participa specialiști din străinatate”.    comunicatul de presa

 • COMUNICAT de PRESĂ

  BUCURESTI - 20 noiembrie 2013

  Instrument sustenabil de transfer al cunoştinţelor în tehnologii de diagnostic molecular TDM    comunicatul de presa

 • COMUNICAT DE PRESA

  BUCURESTI - 26 octombrie 2012

  Echipa de Management şi Experţii proiectului:“Sistem de formare profesională a personalului medical în domeniul noilor tehnologii din sistemul de sănătate (diagnostic molecular) TDM“, organizează    comunicatul de presa

 • „Investeşte în oameni!”

  BUCURESTI - 5 septembrie 2012

  Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
  Proiect: “Sistem de formare profesională a personalului medical în domeniul noilor tehnologii din sistemul de sănătate (diagnostic molecular) “ ; Acronim -TDM ; POSDRU/81/3.2/S/58819
  Beneficiar: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale
  „Victor Babeş”, Bucureşti
  Parteneri: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iaşi şi
  Institutul Oncologic „Ion Chiricuţă”, Cluj-Napoca.
      comunicatul de presa

 • COMUNICAT DE PRESĂ

  COMUNICAT DE PRESĂ

  BUCURESTI - 19 iulie 2012

  -    comunicatul de presa

 • Fondul Social European „Investeşte în oameni!”

  Iasi - 23 mai 2012

  Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
  Proiect: “Sistem de formare profesională a personalului medical în domeniul noilor tehnologii din sistemul de sănătate (diagnostic molecular) “ Acronim -TDM
  Cod Contract: POSDRU/81/3.2/S/58819
  Beneficiar: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş”, Bucureşti
  Parteneri: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iaşi şi Institutul Oncologic „Ion Chiricuţă”, Cluj-Napoca.    comunicatul de presa