parteneri europeni

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
Investiţii pentru viitorul dumneavoastră
Fondul European de Dezvoltare Regională
Implementarea Tehnologiilor Proteomice Pentru Descoperirea De Noi Biomarkeri In Cancer/ Canbioprot

Investiţii pentru viitorul dumneavoastră

BUCURESTI - 10 aprilie 2014

Comunicat tip General in Sanatate

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ȘI ȘTIINȚELOR BIOMEDICALE “VICTOR BABEȘ”, cu sediul în Splaiul Independenței, nr. 99-101, cod poștal 050096, sector 5, București anunță finalizarea proiectului “IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIILOR PROTEOMICE PENTRU DESCOPERIREA DE NOI BIOMARKERI ÎN CANCER/ CANBIOPROT“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional “Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE), Axa Prioritară 2 - O 2.1.2 “Proiecte CD de înalt nivel științific la care vor participa specialiști din străinatate”.

Valoarea totală a proiectului a fost de 5.315.866 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 4.881.600 lei. Proiectul a fost implementat în București, la sediul INCD “Victor Babeș”, Laboratorul Biochimie-Proteomică, pe o durată de 46 luni (11.06.2010-10.04.2014).

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea competenței și capacității în domeniul cercetării cancerului utilizând tehnologii proteomice.

Obiectivele specifice au fost:

- Dezvoltarea unui nucleu de competență științifică și tehnologică de înalt nivel, la standarde internaționale, pentru cercetarea avansată a cancerului, cu focalizare specifică pe cercetarea biomarkerilor - optimizarea diagnosticului și terapiei, furnizând training-uri și educație avansată, legate de procesul de descoperire a biomarkerilor în cancer.

- Modernizarea infrastructurii de cercetare a organizației, prin îmbunătățirea facilităților de cercetare pentru domeniul proteomicii.

- Atragerea de noi tineri cercetători și dezvoltarea competențelor și aptitudinilor lor în tehnologiile proteomice.

- Generarea unor rezultate științifice de o noutate absolută în domeniul proteomică/biomarkeri, în cancer.

- Integrarea institutului solicitant la rețele/consorții internaționale de cercetare în domeniul proteomică/biomarkeri.

Proiectul a fost condus de Prof. Dr. Ștefan Constantinescu, coordonatorul unui prestigios grup de cercetare “Signaling, Tumor biology” din cadrul Ludwig Institute for Cancer Research, Université catholique de Louvain, Bruxelles.

Proiectul se remarcă prin realizarea obiectivelor știintifice și a indicatorilor propuși. Au fost îndepliniți indicatorii de realizare propuși privind achiziționarea de active corporale și necorporale performante pentru tehnologiile proteomice care se implementează în laboratorul gazdă. Indicatorul privind publicațiile științifice rezultate din proiect a fost depășit – 22 publicații științifice (5 propuse): 11 articole ISI, 4 articole BDI, o carte ISI, 6 publicații - abstract în reviste indexate ISI. Rezultatele cercetărilor au fost evidențiate de asemenea prin realizarea a 12 comunicări științifice la congrese internaționale de profil și organizarea a 3 workshop-uri. Au fost realizate 3 cereri de brevet; au fost implementate 6 metode proteomice moderne de investigație în medicină: SELDI-TOF-MS, xMAP array, 2D-DIGE, xCELLigence, Protein microarray și Western blot. Au fost publicate 3 ghiduri procedurale: SELDI-TOF-MS, xMAP array și 2D-DIGE.

Au fost îndepliniți indicatorii de rezultat, fiind create 5 noi locuri de muncă în cercetare-dezvoltare datorită proiectului: 2 poziții post-doctorale și 3 poziții doctorale.

Detalii proiect - pagina de web: www.canbioprot.ro

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Dr. Cristiana TANASE

Coordonator executiv

Tel. 021/319.45.28, int. 213; Fax: 021/319.45.28; e-mail: bioch@vbabes.ro

Despre INCD Victor Babes

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN DOMENIUL PATOLOGIEI SI STIINTELOR BIOMEDICALE “VICTOR BABES”, Departamentul BIOCHIMIE PROTEOMICA deruleaza proiectul “IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIILOR PROTEOMICE PENTRU DESCOPERIREA DE NOI BIOMARKERI IN CANCER/ CANBIOPROT“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională - ID: 685, contract de finantare numarul 152/11.06.2010.