Peste 30 de locuri de practică pentru studenţi în firmele din Incubatorul de Afaceri Software Timişoara

Timisoara - 6 iunie 2008

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

Firmele beneficiare ale Incubatorului de Afaceri Software Timişoara oferă în vara anului 2008 peste 30 de locuri de practică studenţilor din universităţile timişorene

Printre serviciile oferite de către Incubatorul de Afaceri Software Timişoara firmelor incubate se numără şi facilitarea contactelor cu mediul universitar.

Una dintre formele de concretizare a acestui serviciu este facilitarea organizării de stagii de practică de vară în cadrul firmelor incubate pentru studenţi. În acest scop, incubatorul acordă asistenţă tinerilor antreprenori în vederea definirii programelor proprii de stagii practice studenţeşti, evaluării capacităţii de administrare a acestor programe, promovării ofertelor firmelor incubate şi gestionării efective a relaţiei cu studenţii practicanţi.

Pentru vara anului 2008, un număr de 10 dintre cele 14 firme active în incubator oferă 32 de locuri de practică. Majoritatea locurilor disponibile le sunt destinate studenţilor de la profiluri tehnice conexe domeniului IT&C dar au fost definite şi oportunităţi de practică pentru studenţi proveniţi de la facultăţi cu profil economic, lingvistic, artistic, comunicare profesională sau chiar geografie şi turism.

Oferta generală de locuri de practică poate fi consultată pe pagina web a Incubatorului de Afaceri Software Timişoara, la adresa www.it-incubator.ro, în cadrul secţiunii de ştiri, iar detalii în secţiunea de prezentare a firmelor incubate.

Această ofertă de practică va fi prezentată studenţilor interesaţi şi în cadrul a două evenimente organizate de către ARIES-TM, Asociaţia Română pentru Industrie Electronică şi Software – Filiala Timişoara, vineri, 6 iunie, de la ora 12.00, în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Automatică a Universităţii “Politehnica” din Timişoara, respectiv în data de 12 iunie, în cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică a Universităţii de Vest Timişoara.

Desfăşurarea practicii de vară în cadrul programului facilitat de către incubator poate constitui o bună modalitate de informare a studenţilor participanţi cu privire la avantajele şi dificultăţile rezultate din decizia de iniţiere a activităţi antreprenoriale în domeniul IT&C.

Studenţii interesaţi de desfăşurarea de activităţi de practică în cadrul firmelor benficiare ale Incubatorului de Afaceri Software Timişoara pot contacta personalul incubatorului prin e-mail, la adresa office@it-incubator.ro.

Despre Incubatorul de Afaceri Software Timisoara

Incubatorul de Afaceri Software Timişoara este un proiect comun al Primăriei Municipiului Timişoara, Consiliului Judeţean Timiş şi al Universităţii 'Politehnica' din Timişoara, sprijinit de către IBD/GTZ - Programul Guvernului German pentru Promovare Economică şi Ocupare Profesională în România.

Incubatorul oferă start-up-urilor din domeniul dezvoltării software servicii de dezvoltare a afacerilor: spaţii de birou, servicii secretariale, acces la echipamente utilizate în comun, consultanţă, training, promovare, networking intern şi extern, facilitarea participării la evenimente şi a contactelor cu mediul universitar, intermediere a relaţiilor cu noi clienţi, ş.a.
Persoană de contact: Radu Ticiu, director executiv
Incubatorul de Afaceri Software Timişoara
Bd. Republicii, nr. 9, et. 3
300159 Timişoara

office@it-incubator.ro