Masă rotundă în cadrul proiectului „AGROSTAGIU – Consiliere profesională şi stagii de pregătire practică în domeniul agricol

BUCURESTI - 25 iunie 2015

Comunicat tip General in Educatie / Cultura, Media / Publicitate, Agricultura

Liceul Tehnologic „Sf. Haralambie” - Turnu Măgurele i-a reunit ieri, 24 iunie 2015, în cadrul unei mese rotunde, pe reprezentanții tuturor factorilor implicați în implementarea proiectului „AGROSTAGIU – Consiliere profesională și stagii de pregătire practică în domeniul agricol”. Numărându-se printre activitățile prevăzute în cadrul campaniei de conștientizare a importanței pe care o au consilierea profesională și stagiile de pregătire practică în domeniul agricol, pentru facilitarea tranziției de la școală la viața activă, la eveniment s-au întâlnit pentru un bilanț de informare reprezentanți ai specialiștilor în consiliere profesională, agenți economici, profesori și elevi din proiectul „AGROSTAGIU”.

Masă rotundă în cadrul proiectului „AGROSTAGIU – Consiliere profesională şi stagii de pregătire practică în domeniul agricol
 Educația temeinică se realizează prin valorizarea actului de învățare, prin adăugarea componentei de formare și orientare profesională, prin colaborarea dintre școală și agenții economici și prin dorința tinerilor români de a își construi viitorul aici, acasă. (...) cea mai mare satisfacție o avem când vedem că foști elevi ai liceului nostru sunt astăzi specialiști în domeniul în care i-am pregătit. 

Eufrosina Chiriță - Director al Liceului

Evenimentul a reluat teme importante ale proiectului, precum prezentarea generală a obiectivelor și activităților „AGROSTAGIU”, planul de carieră, beneficiile stagiilor de pregătire practică, dar, cel mai important, a stimulat spiritul interactiv, generând un dialog sincer, cald și principial între toți cei implicați în diversele activități ale proiectului, dar care urmăresc același obiectiv: creșterea calității procesului de pregătire practică a elevilor din învățământul profesional și tehnic și facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă, prin dezvoltarea și furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională, asigurând astfel calificarea, competența și productivitatea viitoarei forțe de muncă. 

Punctând importanța serviciilor pe care le oferă, Paloma Petrescu, reprezentant legal al S.C. Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL, companie care implementează proiectul „AGROSTAGIU” în parteneriat cu Liceul „Sf. Haralambie”, a reiterat și importanța autocunoașterii pentru eficiența cu care elevii învață să se adapteze cerințelor din piața muncii. Specialistul în servicii de consiliere și orientare profesională, expert educațional, le-a reamintit elevilor să-și analizeze cu atenție orizontul de așteptare și chemarea vocațională, astfel încât atunci când vor opta pentru carieră să echilibreze prin alegerea lor „balanța” dintre cerere și ofertă pe care o vor întâlni în piața muncii. „Dacă vă veți urma pasiunea, nu veți resimți niciodată ca pe o povară orele de muncă”, a adăugat expertul. 

Importanța familiarizării elevilor cu mediul economic și realitatea existentă pe piața muncii a fost subliniată de Directorul Liceului „Sf. Haralambie”, Eufrosina Chiriță, care le-a mulțumit atât agenților economici, cât și partenerului, profesorilor și elevilor implicați în implementarea proiectului „AGROSTAGIU, menționând că este încredințată că gradul de conștientizare a importanței colaborării dintre toți acești factori educaționali dă semne clare de creștere. Directorul liceului, manager al proiectului, a precizat că masa rotundă este un prilej de sărbătoare prin prisma bilanțului pozitiv al beneficiilor pe care le aduce proiectul „AGROSTAGIU” pe termen scurt și lung, corelând acest aspect festiv cu sărbătorirea iei românești, element definitoriu pentru identitatea și trăinicia românilor. Managerul de proiect a apelat la această coincidență de motive de sărbătoare și mândrie națională, evidențiind importanța zicalei „omul sfințește locul” și subliniind mesajul principal al campaniei de conștientizare: „Învață să prinzi rădăcini în câmpul muncii”. „Educația temeinică se realizează prin valorizarea actului de învățare, prin adăugarea componentei de formare și orientare profesională, prin colaborarea dintre școală și agenții economici și prin dorința tinerilor români de a își construi viitorul aici, acasă. Așa cum ne mândrim cu ia românească, trebuie să ne mândrim și cu agriCULTURA noastră”, a spus Eufrosina Chiriță, adăugând: „cea mai mare satisfacție o avem când vedem că foști elevi ai liceului nostru sunt astăzi specialiști în domeniul în care i-am pregătit, unii dintre ei numărându-se chiar printre cei care astăzi sunt dispuși să îi introducă pe actualii elevi în tainele meseriei”.

Agenții economici prezenți la masa rotundă au confirmat eficiența acestui proiect, exprimându-și speranța și încrederea că tot mai mulți elevi vor învăța să prindă rădăcini în câmpul muncii.

Prin opiniile exprimate în cadrul evenimentului fiecare invitat a avut ocazia să transmită un mesaj elocvent privind oportunitatea relaționării elevilor cu agenții economici încă din perioada anilor de liceu. La rândul ei, campania de conștientizare și materialele informaționale și de publicitate ale proiectului AGROSTAGIU au conferit notorietatea promisă de conceptele emblematice ale promovării proiectului: „agriCULTURA” și „Învață să prinzi rădăcini în câmpul muncii”

 Obiectivele proiectului AGROSTAGIU sunt:

• Conștientizarea importanței consilierii profesionale și a stagiilor de pregătire practică în domeniul agricol

• Stimularea parteneriatelor active dintre Liceul „Sf. Haralambie” și agenți economici, la nivel local, în vederea asigurării cadrului optim de desfășurare a stagiului de instruire practică de către 50 de elevi din Învățământul Profesional și Tehnic (IPT) și stabilirea unor modalități concrete de colaborare sustenabilă pentru facilitarea tranziției de la școală la viața activă

• Dezvoltarea abilităților practice pentru 50 de elevi din IPT, în cadrul schimburilor de experiență cu agenții economici și cu alți elevi, profesori și specialiști în consiliere și orientare profesională;

• Sprijinirea creșterii calității stagiului de pregătire practică;

•  Îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare profesională acordate unui numar de 300 de elevi în vederea optimizării aptitudinilor și a deciziei de a-și alege cariera potrivită;

• Dezvoltarea unei atitudini favorabile față de piața muncii;

• Asigurarea unui sistem de informare adaptat specificității domeniului agricol – la nivel școlar și pentru instruirea continuă a elevilor și a viitorilor angajați.

Dintre beneficiile rezultate prin implementarea proiectului menționăm: familiarizarea elevilor cu mediul economic și realitatea existentă pe piața muncii; formarea unei atitudini pozitive și responsabile față de construirea unei cariere încă din timpul formării profesionale inițiale; creșterea gradului de ocupabilitate a elevilor la finalizarea studiilor, în urma consilierii și orientării profesionale adecvate; impact pozitiv la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia, prin cresterea calității viitoarei forțe de muncă.

Despre INSIDE BRAND

INFORMAȚII DE INTERES GENERAL DESPRE PROIECTUL „AGROSTAGIU – Consiliere profesională și stagii de pregătire practică în domeniul agricol” - POSDRU/161/2.1/G/141492

Proiectul beneficiază de fonduri europene nerambursabile, în condițiile Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”.
Cu derulare pe o durată de 16 luni, activitățile principale ale proiectului se adresează, în primul rând, grupului țintă „elevi” și presupun dezvoltarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea unor servicii de orientare și consiliere profesională pentru 300 elevi și a unor stagii de pregătire practică la agenți economici pentru 50 elevi din învățământul profesional și tehnic, domeniul de pregătire profesională Agricultură, din Regiunea Sud-Muntenia.