Au fost lansate paginile de Facebook și Google+ ale proiectului CREVIS

BUCURESTI - 5 mai 2015

Comunicat tip General in IT&C, Media / Publicitate, Tehnologie, Internet

Live site

Polul CREVIS este prezent și pe rețele de socializare prin intermediul paginilor de Facebook și Google+.

Au fost lansate paginile de Facebook și Google+ ale proiectului CREVIS

Accesul facil la informație relevantă este o necesitate esențială în contextul societății actuale.  De aceea proiectul „Polul de competitivitate CREVIS” își propune prin intermediul unei promovări online eficiente, să faciliteze, prin mijloace moderne ce țin de tehnologia informației și comunicării, accesul grupului țintă precum și a publicului general la informații relevante despre proiect, desfășurarea acestuia, activitățile și modalitățile de implementare, precum și rezultatele acestuia.

Polul de competitivitate – CREVIS este unul din principalele proiecte de Cercetare & Dezvoltare derulate în regiune. CREVIS reprezintă o colecție ambițioasă de proiecte ce urmărește crearea primului centru de excelență din Europa pentru monitorizarea de la distanță, instruirea resurselor, simularea și monitorizarea prin intermediul realității augmentate și a realității virtuale în sectorul infrastructurilor critice, simulate într-un cub de realitate virtuală cu imersie.

Comunicarea transparentă și permanentă între toate părțile interesate reprezintă un element esențial pentru reușita unui proiect complex precum CREVIS. Comunicarea online este rapidă, facilă și eficientă, de aceea prezența pe rețelele de socializare este un element important în atingerea obiectivelor de promovare vizate în cadrul proiectului. În plus, comunicarea online tinde să devină principala sursă de informare pentru publicul larg, deci un canal care oferă  facilități atât pentru transmițător cât și pentru receptor. Atât publicul larg, cât și grupurile țintă vizate de proiect vor avea acum acces la informații prompte, și prin intermediul rețelelor de socializare. Ultimele noutăți din cadrul proiectului CREVIS vor putea fi transmise prin intermediul canalelor Facebook și Google+ crescând astfel vizibilitatea activităților desfășurate și gradul de expunere al produselor inovative realizate, contribuind în final la creșterea productivității polului și implicit a organizațiilor partenere.

Prin intermediul rețelelor sociale, informațiile vor fi diseminate către un număr mult mai mare de persoane, fapt ce va contribui la promovarea produselor și serviciilor dezvoltate în cadrul proiectului.