INA formează formatori în domeniul fondurilor structurale

BUCURESTI - 31 octombrie 2005

Comunicat tip General in Administratie Publica

Institutul Naţional de Administraţie (INA) organizează în parteneriat cu InWent – Germania şi Institutul pentru Politici Europene – Berlin, primul modul al programului de formare formatori “Întărirea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale în România”. Programul cuprinde opt module de formare, ce vor avea loc în perioada 31 octombrie 2005 – 16 septembrie 2006. Modulul introductiv se desfăşoară în săptămâna 31 octombrie – 4 noiembrie 2005, la sediul INA, din strada Eforie nr. 5, sector 5.

Obiectivul general al programului vizează constituirea unui corp de formatori în măsură să ofere Institutului Naţional de Administraţie expertiză privind training-ul legat de problematica fondurilor structurale ale Uniunii Europene, în vederea întăririi capacităţii instituţiilor statului de a absorbi fondurile UE. Participanţii vor deprinde tehnica managementului de proiect, vor redacta propuneri de proiect şi vor dobândi capacitatea de a transfera cunoştinţe în domeniul fondurilor structurale către alţi funcţionari publici.
La program participă un număr de 20 de persoane selectate atât din cadrul unor instituţii publice, cât şi din organizaţii neguvernamentale. Criteriile de selecţie au vizat experienţa în domeniul managementului de proiect, experienţa ca trainer şi cunoaşterea limbii engleze. Primul modul de formare va aborda tematici care vizează istoria procesului de integrare europeană, cadrul legal privind obţinerea fondurilor structurale şi elementele managementului ciclului de proiect.

Trainerii care facilitează transferul de cunoştinţe şi contribuie la dezvoltatrea abilităţilor de formatori ale participanţilor sunt persoane cu experienţă în domeniul respectiv de activitate. Astfel, pentru primul seminar, formatorii selectaţi sunt: Marcus Delacor – Institutul pentru Politici Europene (Berlin), Dragoş Pîslaru – Grupul de Economii Aplicate, Victor Ţilea şi Ioana Iliescu – Ministerul Integrării Europene.

INA vine în întâmpinarea nevoii de formatori specializaţi pe problematica fondurilor structurale şi, prin organizarea acestui program de formare de formatori, va contribui la formarea profesională continuă a funcţionarilor publici cu atribuţii în obţinerea fondurilor europene, asumându-şi astfel rolul de principal furnizor de formare continuă pentru administraţia publică, aşa cu este prevăzut în Raportul Comprehensiv de Monitorizare al Comisiei Europene pentru România, pe anul 2005.

Despre INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE este o şcoală practică dedicată formării profesionale de excelenţă pentru funcţia publică, care asigură aplicarea Strategiei Guvernului privind gestionarea unitară a procesului de formare continuă. Institutul funcţionează în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi are în coordonarea sa o reţea de opt Centre Regionale de Formare Continuă pentru Administraţie Publică Locală, situate în: Bucureşti, Calărăşi, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Sibiu, Timişoara.
INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTATIE

STR. EFORIE NR. 5, SECTOR 5, BUCURESTI

TEL/ FAX: 021 314 50 56
presa@ina.gov.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/institutul-national-de-administratie/ina-formeaza-formatori-in-domeniul-fondurilor-structurale