Institutul Naţional de Administraţie (INA) şi Institute for Public Administration (IPA) – Irlanda lansează proiectul “Dezvoltarea resurselor umane în România”

BUCURESTI - 15 martie 2005

Comunicat tip General in Administratie Publica

Miercuri, 16 martie 2005, începând cu ora 10.00, Institutul Naţional de Administraţie va lansa proiectul “Dezvoltarea resurselor umane în România”.


Miercuri, 16 martie 2005, începând cu ora 10.00, Institutul Naţional de Administraţie va lansa proiectul “Dezvoltarea resurselor umane în România”, proiect ce se va desfăşura în parteneriat cu Institutul pentru Administraţie Publică (IPA) – Irlanda. Evenimentul va avea loc la sediul INA, din str. Eforie nr. 5, sector 5, sala Zodiac. Cu această ocazie se va semna acordul de înfrăţire între cele două instituţii.

La festivitate vor participa Excelenţa Sa, Brendan McMahon – Ambasadorul Irlandei în Ungaria, responsabil şi pentru România şi domnul Vincent Herlihy, Prim Secretar al Departamentului de Afaceri Externe al Irlandei. Vor fi prezenţi de asemenea reprezentanţi ai corpului diplomatic la Bucureşti, ai Delegaţiei Comisiei Europene, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cadre didactice universitare, experţi în Managementul Resurselor Umane din cadrul instituţiilor publice din România, ai Centrelor Regionale de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală, precum şi ai INA şi IPA. La finalul festivităţii va avea loc o conferinţă de presă (11.30 – 11.45) şi un cocktail (11.45 – 12.45).

În Raportul Comisiei Europene asupra progresului României în vederea accesului la UE, referitor la capacitatea INA de formare este menţionat faptul că “INA trebuie să îşi dezvolte în continuare propria capacitate”. În acest context, Departamentul Irlandez pentru Afaceri Externe (DFA) a invitat Institutul de Administraţie Publică (IPA) să evaluze funcţionarea şi programele dezvoltate de INA cu scopul de a contura o posibilă colaborare. Ca urmare a celor două vizite de evaluare desfăşurate la Bucureşti în luna noiembrie 2004, a devenit evident faptul că priorităţile de dezvoltare ale INA sunt legate de relevanţa şi calitatea programelor de scurtă durată, abilităţile managerilor de programe şi ale experţilor, precum şi coordonarea internă a Institutului.

Pe baza acestor evaluări, propunerea IPA pentru îmbunătăţirea capacităţii operaţionale INA s-a concretizat în cadrul unui proiect de asistenţă tehnică care are în vedere trei componente, cu o durată de 2 ani (martie 2005 – ianuarie 2007), vizând creşterea treptată a capacităţii operaţionale a INA precum şi cunoştinţele tehnice ale formatorilor în domeniile specifice de interes, utilizând ca metode pregătirile tematice, formarea formatorilor, consultările ad-hoc şi vizitele de studiu.

Obiectivul general al proiectului este creşterea responsabilităţii INA în raport cu nevoile funcţionarilor publici şi dezvoltarea rolului său în cadrul procesului de reformă din administraţia publică.Institutul Naţional de Administraţie (INA), înfiinţat în septembrie 2001, este o instituţie publică de interes naţional care are misiunea de a gestiona, în mod unitar, procesul de formare continuă, de specializare şi perfecţionare a pregătirii profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică.

Institutul pentru Administraţie Publică (IPA) – Irlanda este centrul naţional irlandez pentru dezvoltarea celor mai bune practici în administraţia publică şi managementul public. Programele de formare şi educaţie sunt concepute pentru a se potrivi nevoilor funcţionarilor publici. IPA oferă training pentru 14 000 de funcţionari publici pe an, fiind cea mai mare organizaţie de training în domeniul managementului public din Irlanda.Biroul de Relaţii Publice
INSTITUTUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE

Despre INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE


Pentru detalii suplimentare şi înregistrarea confirmării participării la eveniment, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul – (021) 312 77 15 sau 0722 266 634, e-mail: florina.badea@ina.gov.ro, persoană de contact Florina BADEA, responsabil Relaţii Publice.

INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTATIE

STR. EFORIE NR. 5, SECTOR 5, BUCURESTI

TEL/ FAX: 021 314 50 56
inainf@ina.gov.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/institutul-national-de-administratie/institutul-national-de-administratie-ina-si-institute-for-public-administration-ipa-irlandalanseaza-proiectul-dezvoltarea-resurselor-umane-in-romania