Institutul Naţional de Administraţie organizează primul Forum al Formării Continue a Funcţionarilor Publici

BUCURESTI - 2 iunie 2004

Comunicat tip General in Administratie Publica

Vineri, 4 iunie, începând cu ora 9.00, va avea loc primul FORUM AL FORMĂRII CONTINUE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI, organizat de INSTITUTUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE (I.N.A.). Forumul beneficiază de sprijinul proiectului Phare RO 0106.02 „Crearea unui Institut Naţional capabil să formeze funcţionari publici competenţi” şi va avea loc la sediul INA, din strada Eforie nr. 5, sector 5.

Sunt invitaţi să participe la eveniment reprezentanţi ai INA şi Proiectului Phare, ai universităţilor şi facultăţilor de administraţie publică, ai celor 8 Centre Regionale coordonate de I.N.A., ai centrelor şi şcolilor departamentale, ai ministerelor şi ai altor instituţii, formatori, precum şi reprezentanţi mass - media.

Evenimentul va debuta cu prezentarea proiectului „Strategiei de formare continuă a funcţionarilor publici”, şi va continua cu prezentarea conţinutului şi modalităţilor de implementare a programelor de formare specializată, cu durata de 1-2 ani, organizate de INA. În partea a doua a zilei, se vor organiza dezbateri pe două ateliere de lucru: “Formarea continuă de lungă durată” şi „Formarea continuă de scurtă durată”.

Formarea continuă a funcţionarilor publici din România reprezintă principalul pilon al Strategiei Guvernului privind accelerarea reformei administraţiei publice în contextul integrării în Uniunea Europeană.

I.N.A. este o instituţie publică de interes naţional, care funcţionează în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor. Misiunea principală a Institutului este de a gestiona, în mod unitar, procesul de formare continuă şi de perfecţionare a pregătirii profesionale a înalţilor funcţionari publici şi de conducere din administraţia publică. Institutul coordonează reţeaua naţională de Centre Regionale de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală, centre localizate în Bucureşti, Craiova, Călăraşi, Cluj - Napoca, Constanţa, Iaşi, Sibiu şi Timişoara.

Despre INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE

Realizarea misiunii I.N.A. şi acoperirea nevoilor de formare a funcţionarilor publici impun colaborarea cu alţi furnizori de formare şi antrenarea, în acest proces, a unor experţi, specialişti şi practicieni recunoscuţi din mediul universitar şi al autorităţilor publice din România. Astfel, începând cu anul 2004, INA va organiza anual Forumul formării continue a funcţionarilor publici la care vor participa reprezentanţi ai principalelor instituţii furnizoare de formare continuă, universităţi, centre regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, centre sau şcoli departamentale, organizaţii neguvernamentale, precum şi mass-media.

INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTATIE

STR. EFORIE NR. 5, SECTOR 5, BUCURESTI

TEL/ FAX: 021 314 50 56
inainf@ina.gov.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/institutul-national-de-administratie/institutul-national-de-administratie-organizeazaprimul-forum-al-formarii-continue-a-functionarilor-publici