Proiectul Tinerilor Profesionişti (Young Professionals Scheme) decernează certificatele de promovare a primei faze a Programului de formare specializată în administraţie publică, cu durata de 1 an

BUCURESTI - 23 august 2004

Comunicat tip General in Administratie Publica

Miercuri, 25 august, începând cu ora 9.30, Proiectul Tinerilor Profesionişti (Young Professionals Scheme – Phare RO 0106.03), împreună cu Institutul Naţional de Administraţie (INA), organizează ceremonia de decernare a certificatelor de promovare a primei faze a Programului de formare specializată în administraţie publică, cu durata de 1 an, pentru stagiarii, mentorii, experţi locali şi instructorii din cadrul Proiectului. Evenimentul va avea loc la sediul INA, din strada Eforie nr. 5, sector 5, sala ”Zodiac”.

La festivitate sunt invitaţi domnii: Marian Florian SANIUŢĂ – Ministrul administraţiei şi internelor; Gheorghe EMACU - Ministru delegat pentru administraţia publică; Marius PROFIROIU - Secretar de stat pentru Reforma Administraţiei Publice; Giorgio FICARELLI – Şeful Departamentului Infrastructura ISPA şi PHARE, Delegaţia Comisiei Europene în România; Moses ANIBABA - Director adjunct, British Council. Organizatorii evenimentului sunt reprezentaţi de către domnul Pavel NĂSTASE - Director General, Institutul Naţional de Administraţie şi domnul Richard LUCKING - Şeful Proiectului Phare RO 0106.03. Vor participa de asemenea reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei centrale şi locale, ai corpului diplomatic acreditat la Bucureşti, ai proiectelor Phare ce sprijină dezvoltarea INA, precum şi reprezentanţi mass-media.

Proiectul Tinerilor Profesionişti are ca obiectiv pregătirea unei noi generaţii de manageri pentru administraţia publică din România, care să fie neutri din punct de vedere politic şi să aibă o pregătire profesională conformă cu principiile moderne şi valorile Uniunii Europene în domeniul managementului public. Proiectul sprijină pregătirea în vederea aderării României la Uniunea Europeană, contribuind la dezvoltarea capacităţii administraţiei publice la nivel central şi local.

Stagiarii care au promovat prima fază a Programului de formare specializată în administraţie publică, cu durata de 1 an, Proiectul Tinerilor Profesionişti, vor urma un stagiu de 3 luni în instituţii ale administraţiei publice din Uniunea Europeană, iar la întoarcere, după evaluarea performanţelor de către o Comisie Specială, vor deveni primii manageri publici, conform prevederilor OUG 56/2004.

Despre INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE


Pentru detalii suplimentare şi pentru înregistrarea confirmării participării la eveniment, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul – 312 77 15, persoană de contact Florina BADEA, responsabil Relaţii Publice.


INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTATIE

STR. EFORIE NR. 5, SECTOR 5, BUCURESTI

TEL/ FAX: 021 314 50 56
inainf@ina.gov.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/institutul-national-de-administratie/proiectul-tinerilor-profesionisti-young-professionals-scheme-decerneaza-certificatele-de-promovare-a-primei-faze-a-programului-de-formare-specializata-in-administratie-publica-cu-durata-de-1-an