Semnarea protocolului de colaborare între INSTITUTUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE (INA) şi DEVELOPMENT ALTERNATIVES INC. (DAI)

BUCURESTI - 12 iulie 2004

Comunicat tip General in Administratie Publica

Marţi, 13 iulie, ora 10.00, Institutul Naţional de Administraţie şi Development Alternatives Inc. (DAI) semnează Protocolul de Colaborare în vederea consolidării capacităţii administraţiei publice locale din România, în cadrul programului ”Reforma Administraţiei Publice Locale prin Parteneriate Durabile” (GRASP). Evenimentul are loc la sediul INA, din strada Eforie nr. 5, sala 106.

La festivitate participă domnul director al INA – Pavel NĂSTASE şi preşedinţii următoarelor asociaţii: Asociaţia Directorilor Economici ai Consiliilor Judeţene, Asociaţia Naţională a Informaticienilor din Administraţia Publică, Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Municipii, Asociaţia Arhitecţilor Şefi ai Consiliilor Judeţene, Asociaţia Naţională a Centrelor de Informare pentru Cetăţeni, Asociaţia Directorilor Economici de Municipii, Asociaţia Secretarilor de Municipii, Asociaţia Secretarilor de Consilii Judeţene, Asociaţia Directorilor Economici ai Oraşelor. Sunt invitaţi de asemenea reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, ai Institutului Naţional de Administraţie, precum şi reprezentanţi mass – media.

Programul GRASP este finanţat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională şi se va derula până în octombrie 2007. Scopul programului constă în creşterea capacităţii administraţiei publice locale de a implementa reformele administrative şi de a răspunde nevoilor cetăţenilor.

Programul GRASP va oferi asistenţă tehnică, instruire sau consultanţă specifică în unele dintre domeniile următoare: management financiar în administraţia publică, editarea de propuneri şi management de proiecte, îmbunătăţirea serviciilor oferite de administraţia locală, transparenţa şi responsabilizarea administraţiei publice locale, dezvoltarea economică locală, crearea asociaţiilor metropolitane pentru o mai bună deservire a unor zone extinse care pot include municipiul-reşedinţă de judeţ şi comunele adiacente.

După semnarea Protocolului de Colaborare, INA şi DAI urmează să elaboreze împreună un plan de acţiune pe o perioadă de 12 luni, care să răspundă obiectivelor programului.

În cadrul programului, INA va colabora strâns cu GRASP, ANFP, asociaţii profesionale şi eventual consultanţi sau firme de consultanţă, în vederea evaluării necesităţilor de instruire, elaborării de norme şi standarde de formare care să răspundă cerinţelelor UE. Până în prezent, INA a dezvoltat colaborări şi parteneriate în vederea implementării strategiei de formare continuă pentru funcţionarii publici.

Despre INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE

Pentru detalii suplimentare şi înregistrarea confirmării participării la eveniment, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul – (021) 312 77 15, persoană de contact Florina BADEA, responsabil Relaţii Publice.

INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTATIE

STR. EFORIE NR. 5, SECTOR 5, BUCURESTI

TEL/ FAX: 021 314 50 56
inainf@ina.gov.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/institutul-national-de-administratie/semnarea-protocolului-de-colaborare-intre-institutul-national-de-administratie-ina-si-development-alternatives-inc-dai