Facilitate pentru diagnoza de fascicul laser si caracterizare / certificare ISO a comportarii componentelor optice / materialelor sub actiunea fasciculelor laser de mare putere

Magurele - 28 iunie 2010

Comunicat tip General in Stiinta / CercetareProgramul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Facilitate pentru diagnoza de fascicul laser si caracterizare / certificare ISO a comportarii componentelor optice / materialelor sub actiunea fasciculelor laser de mare putere
COMUNICAT DE PRESA

Bucuresti - 28.06.2010

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei (INFLPR) www.inflpr.ro , cu sediul în Atomistilor 409, 077125 Bucuresti – Magurele, Judetul Ilfov, derulează, începând cu data de 16.06.2010 proiectul “Facilitate pentru diagnoza de fascicul laser si caracterizare / certificare ISO a comportarii componentelor optice / materialelor sub actiunea fasciculelor laser de mare putere” - ISOTEST, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare Nr. 172/16.06.2010, încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri în calitate de Autoritate de Management (AM), pentru Programul Operaţional „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE), Axa Prioritara 2 - O.2.1.2 ”Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate”.
Valoarea totală a proiectului este de 5.649.000 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 5.267.000 lei (4.371.610 lei – FEDR si 895.390 lei – bugetul national)
Proiectul se implementează în Bucuresti, la sediul INFLPR, pe o durată de 36 luni.

- Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea unei facilitati pentru diagnoza de fascicul laser si pentru testarea, caracterizarea si certificarea comportarii componentelor optice si a materialelor sub actiunea fasciculelor laser de mare putere, in conformitate cu standardele ISO;
Principalele obiective specifice sunt:
- Dezvoltarea unei metode si a unui dispozitiv de diagnosticat principalele caracteristici ale fasciculelor laser de mare putere conform standardelor ISO 11146-1,2,3 si ISO 11554
- Dezvoltarea unei instalatii automate pentru diagnoza de fascicul si caracterizare a comportarii componentelor optice / materialelor sub actiunea fasciculelor laser de mare putere conform standardelor ISO 11254-1:2000, 11254-2:2001 si 11254-3:2006.
Detalii suplimentare se pot obţine de la:
Responsabil stiintific proiect: Dr. Aurel Stratan; Tel. Fax.: 021 4575066
Ing. Constantin Blanaru; Tel. Fax.: 021 4575066

Despre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei (INFLPR)

Autoritatea Contractanta : ANCS – DGOI , str. Mendeleev 21- 25 , sect. 1 , Bucuresti , tel /fax. 021.3183060

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei (INFLPR), Str. Atomistilor, nr. 409, C. P. MG-36, 077125 Bucuresti-Magurele / ILFOV
Contactati: Cerc. St. Ing. Constantin Blanaru; Tel. Fax.: 0214575066
constantin.blanaru@inflpr.ro