Institutul Polonez din Bucureşti anunţă lansarea în 2006 a programului de burse "Colegiul Traducătorilor", de către Institutul Cărţii din Cracovia

BUCURESTI - 28 iulie 2005

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

Programul "Colegiul Traducătorilor" este destinat traducătorilor de literatură polonă în alte limbi şi prevede două tipuri de vizite de documentare:

1.“Senior Scholar” – stagii de o lună pentru traducătorii cu activitate bogată şi îndelungată
2.“Scholar” – stagii de trei luni pentru traducătorii activi, care au cel puţin o traducere publicată

Institutul Polonez din Bucureşti anunţă lansarea în 2006 a programului de burse

Vizitele de documentare sunt organizate în două perioade: primăvara şi toamna.
Traducătorii sunt cazaţi în Dom Łaski lângă Willa Decjusz, în zona Wola Justowska din Cracovia.

În cadrul vizitei de documentare, participanţilor li se oferă următoarele:
a)cazare;
b)decontarea costurilor călătoriei (dus-întors);
c)onorariu;
d)accesul la calculator şi internet precum şi în bibliotecile universitare; sprijin în vederea organizării unor întâlniri cu editori sau scriitori în cadrul proiectului realizat de traducător.

Traducătorul se obligă să redacteze o informare cuprinzând direcţiile de activitate şi sfera sa de interes, în termen maxim de o lună de la încheierea vizitei. Aceasta va servi organizatorilor în activitatea ulterioară de promovare a „Colegiului Traducătorilor” (de ex. publicarea integrală sau parţială etc.).

Programul „Senior Scholar”

1.Candidaţii pot fi propuşi de Consiliul de Coordonare a Programului, asociaţii de scriitori din Polonia sau străinătate, precum şi de edituri, facultăţi de limba şi literatura polonă sau de Institute culturale Poloneze.
2.Traducătorul are obligaţia de a ţine un curs pentru studenţi şi de a conduce ateliere de traducere la Catedra UNESCO pentru Cercetări asupra Traducerii şi Comunicării Interculturale, care funcţionează pe lângă Universitatea Jagiellonă.
3.Perioadele stabilite pentru vizitele participanţilor la programul „Senior Scholar” sunt lunile mai, respectiv octombrie.
4.Documentele necesare pentru înscriere (în cazul în care candidatul este propus de Consiliu):
a)curriculum vitae
b)lista completă a publicaţiilor
c)informaţii privind data preferată a efectuării vizitei.

Programul „Scholar”

1.Candidaţii se autopropun.
2.La rugămintea organizatorilor, traducătorul este obligat să conducă o serie de ateliere de traducere pentru studenţii facultăţii de filologie sau pentru Catedra UNESCO pentru Cercetări asupra Traducerii şi Comunicării Interculturale, de pe lângă Universitatea Jagiellonă.
3.Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru efectuarea unei vizite de documentare:
a)cel puţin o traducere publicată (în presă sau în volum);
b)o recomandare (de la un reputat traducător, editor sau polonist);
c)descrierea proiectului la care traducătorul intenţionează să lucreze la Cracovia;
4.Documentele necesare pentru înscriere:
a)curriculum vitae;
b)lista completă a publicaţiilor;
c)scurtă descriere a activităţilor care urmează să fie desfăşurate în timpul vizitei de documentare;
d)o mostră de traducere (text publicat);
e)informaţii privind data preferată a efectuării vizitei.

Dosarul va fi trimis pe adresa Institutului Cărţii:

Instytut Książki
Ul. Szczepańska 1, II p.
31-011 Kraków

tel.: +48 12 433 70 40
fax: +48 12 429 38 29
e-mail: biuro@instytutksiazki.pl
Persoana de contact: Tomasz Pindel t.pindel@instytutksiazki.pl

Termenul limită de depunere a cererilor pentru primăvara 2006: sfârşitul lunii noiembrie 2005.

Despre Institutul Polonez

Pentru informaţii complete despre activitatea Institutului Polonez, vă rugăm să accesaţi site-ul www.culturapoloneza.ro

Cristina Iacob
institutul.polonez@culturapoloneza.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/institutul-polonez/institutul-polonez-din-bucuresti-anunta-lansarea-in-2006-a-programului-de-burse-colegiul-traducatorilor-de-catre-institutul-cartii-din-cracovia