Anunț finalizare implementare măsura ”Granturi pentru capital de lucru AGRIFOOD” - INTERPROD INVEST SRL

Peris - 28 aprilie 2023

Comunicat tip General in Agricultura

Comunicare incepere Anunț începere implementare măsura ”Granturi pentru capital
de lucru AGRI-FOOD”

Anunț finalizare implementare măsura ”Granturi pentru capital de lucru AGRIFOOD” - INTERPROD INVEST SRL

Anunț finalizare implementare măsura ”Granturi pentru capital de lucru AGRIFOOD” - INTERPROD INVEST SRL

INTERPROD INVEST SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD” acordate entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 și ale Ordinului nr. 963 din 24 mai 2022 de aprobare a procedurii de implementare a măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”  - Axa prioritară 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei Prioritatea de investiții 4d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare Obiectiv Specific OS 4.1. - Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19 Acțiunea 4.1.2 Sprijin pentru capital de lucru - Proiect ID POC/1020/4/2/155768 IMM AGRI-FOOD.

 

Proiectul este înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar cu nr. RUE: M2-AGRI-1276”, instituita prin OUG nr. 61/2022.

 

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile OUG nr.61/2022, respectiv 17.06.2022.

 

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societății INTERPROD INVEST SRL în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni

-menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

 

Valoarea proiectului este de 682.810,20 lei (valoarea totala) din care : 593.748 lei grant si 89.062,20 lei cofinanțare.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

 

Date de Contact:

 

INTERPROD INVEST SRL

El Boustany-Dumitru Nicoleta Cristina

office@klevek.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/interprod-invest-srl/anunt-finalizare-implementare-masura-granturi-pentru-capital-de-lucru-agrifood-interprod-invest-srl