Curs EXPERT ACHIZITII PUBLICE - autorizat CNFPA

BUCURESTI - 8 aprilie 2011

Comunicat tip Produse / Servicii in Administratie Publica, Afaceri, Educatie / Cultura

INTRATEST organizeaza in perioada 18 - 22 mai 2011, la Rin Grand Hotel din Bucuresti, cursul EXPERT ACHIZITII PUBLICE - autorizat CNFPA.
Lectori: jr. Parvu Viorel si jr. Costache Constantin – presedinti ai Completelor de Solutionare a Contestatiilor din cadrul CNSC.
Cursul trateaza problema achizitiilor publice organizate de autoritatile contractante, astfel incat participarea la licitatie sa nu mai fie o problema pentru companii.

Curs EXPERT ACHIZITII PUBLICE - autorizat CNFPA
 Ocupatia de Expert achizitii publice este necesara in vederea aplicarii corecte și consecvente a tuturor prevederilor legale referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica și/sau a acordurilor cadru de catre autoritatile contractante. 

extras din Standardul Ocupational

Cursul este autorizat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse prin organismul abilitat (Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor) si de Ministerul Educatiei Nationale.

 

Nou: ultimele modificari legislative – legea 278/31.12.2010.

Lectori: jr. Parvu Viorel si jr. Costache Constantin – presedinti ai Completelor de Solutionare a Contestatiilor din cadrul CNSC

 

Cursul se va desfasura in perioada 18.05 – 22.05.2011 in Bucuresti, la Rin Grand Hotel****, iar tariful de participare este de 1399 RON/cursant. 

Cursul are un numar de 40 ore (teorie si practica), iar tematica include: introducere si principii generale; tipuri de contracte de achizitii publice; autoritatile contractante, domeniile de aplicare si exceptiile; calendarul achizitiilor publice si programul anual de achizitii publice; estimarea valorii contractelor de achizitii publice; caietul de sarcini si termene de solicitare a clarificarilor; reguli de participare la procedura de atribuire; publicarea anunturilor; reguli speciale de transparenta, de comunicare si transmitere a datelor si de evitare a conflictelor de interese; licitatia deschisa, licitatia restransa, dialogul competitiv; negocierea cu/fara publicarea prealabila a unui anunt de participare; cererea de oferta si concursul de solutii; sistemul electronic de achizitii publice (www.e-licitatie.ro); atribuirea contractelor de achizitii publice; oferte alternative; subcontractantii; criterii de calificare si selectie: situatia financiara a ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economico-financiara, capacitatea tehnica, standarde de asigurare a calitatii, criteriul de atribuire a contractelor de achizitii publice; stabilirea ofertei castigatoare si informarea candidatilor; incheierea contractelor de achizitie publica; anularea aplicarii procedurii de atribuire; contractele de concesiune si contractele sectoriale in activitati relevante; solutionarea contestatiilor; Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, cai de atac impotriva deciziilor C.N.S.C.; solutionarea litigiilor in instanta; contraventii si sanctiuni.

 

Cunoscand bine toate aceste detalii veti organiza mai bine procedura de achizitie publica, iar birocratica procedura de atribuire a contractelor va deveni mai prietenoasa.

 

 

Despre Intratest

Misiunea noastra este sa contribuim la succesul clientilor nostri prin:
o Managementul adecvat al resurselor umane
o Pregatirea continua in domenii de interes specific
o Suportul tehnic pentru accesarea fondurilor europene

Viziunea noastra este sa devenim o societate din ce in ce mai performanta, cu o echipa tanara care sa ne permita sa progresam pas cu pas in fiecare dintre cele trei mari domenii in care ne angajam eforturile - formare profesionala, consultanta fonduri si resurse umane