Logo

Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Editeaza sloganul comunicatului
Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Calificări mai înalte prin formare de top

Finalizare proiect „Calificări mai înalte prin formare de top” Cod SMIS 136220

BUCURESTI - 13 noiembrie 2023

Comunicat tip General in Cursuri

Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa Prioritară (AP) 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de Investiții (PI) 10.iii: „Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite”

INTRATEST S.A. a implementat în perioada 17 Martie 2021 – 13 Octombrie 2023, proiectul “ Calificări mai înalte prin formare de top “ – POCU/726/6/12/136220, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de cresterea participarii la programele de formare profesionala continua a unui numar de 658 de angajati (inclusiv PFA si intreprinderi individuale) din Regiunea Sud-Muntenia, cu accent pe angajatii cu un nivel scazut de calificare, persoane cu varsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, in vederea imbunatatirii statutului in campul muncii. Proiectul vizeaza ca din totalul de 658 de persoane angajate sprijnite (inclusiv PFA si intreprinderi individuale) din Regiunea SudMuntenia, un numar de 219 persoane sa fie cu nivel scazut de calificare, 220 persoane din mediul rural si 2019 persoane cu varsta peste 40 de ani.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului sunt:

652 de persoane recrutate în grupul țintă, din care 123 persoane cu nivel scăzut de calificare (18.86%); 253 persoane cu vârsta de peste 40 de ani (38.80%); 276 persoane din mediul rural defavorizat (42.33%).

 652 de persoane din grupul țintă orientate către formare profesională continuă pentru îmbunătățirea bilanțului de competențe prin noi cursuri de formare de calificare și/sau inițiere.

 609 de persoane din grupul țintă au participat la cursuri de calificare și inițiere, în vederea creșterii șanselor de a ocupa o funcție corespunzătoare unei calificări mai avansate.

 În urma activităților de consiliere, tutorat și formare profesională, 95 persoane din grupul țintă s-au încadrat pe o funcție corespunzătoare unei calificări mai avansate.

 Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 3.815.919,00 lei

 Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 673.397,50 lei

 Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului: 236.279,82 lei.

Perioada de implementare este 17 Martie 2021 – 13 Octombrie 2023

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Date de contact:

SC INTRATEST SA

telefon: 021.555.38.03

e-mail: calificari.intratest@gmail.com

Despre Intratest

Misiunea noastra este sa contribuim la succesul clientilor nostri prin:
o Managementul adecvat al resurselor umane
o Pregatirea continua in domenii de interes specific
o Suportul tehnic pentru accesarea fondurilor europene

Viziunea noastra este sa devenim o societate din ce in ce mai performanta, cu o echipa tanara care sa ne permita sa progresam pas cu pas in fiecare dintre cele trei mari domenii in care ne angajam eforturile - formare profesionala, consultanta fonduri si resurse umane

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/intratest/finalizare-proiect-calificari-mai-inalte-prin-formare-de-top-cod-smis-136220