Logo

Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Editeaza sloganul comunicatului
Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
ACTIVE - Accelerarea Capacității Tinerilor de Implicare în Viața Economică

Inchidere proiect ACTIVE - Accelerarea Capacității Tinerilor de Implicare în Viața Economică

BUCURESTI - 12 iunie 2024

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 1: Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri" Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret” Obiectivul Specific 1.1 - Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile, Obiectivul Specific 1.2 - Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile

INTRATEST S.A. a implementat în perioada 01.01.2022 – 25.12.2023, proiectul “ ACTIVE - Accelerarea Capacității Tinerilor de Implicare în Viața Economică “ – cod SMIS 150641, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui complex de măsuri şi acţiuni concrete privind îmbunătăţirea nivelului de competenţe profesionale relevante pentru piaţa muncii pentru 600 de tineri NEETs B, C şi D, stimularea ocupării sustenabile pe piaţa muncii a 1.060 de tineri NEETs A, B, C şi D, ocuparea efectivă a 460 de tineri NEETs și stimularea demarării unei activităţi independente pentru 36 de tineri NEETs A cu valenţe antreprenoriale finanţaţi cu subvenţii (micro-grant-uri) de 25.000 Euro/subvenţie.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului sunt:

ü  7 cursuri de Competente antreprenoriale finalizate, 94 membrii in grupul tinta participanti la Cursul Competente Antreprenoriale, 81 membrii GT certificati

ü  861 membrii in grupul tinta profilati si beneficiari ai masurilor oferite in cadrul proiectului (mediere, formare)

ü  455 absolventi ai programelor de formare profesionala a adultilor organizate si desfasurate in cadrul proiectului.

 

 Valoarea totala a contractului de finantare este de 19.491.741,03 lei din care finantare nerambursabila totala este de 18.983.209,15 lei, iar valoarea totala a ajutorului de stat este de 4.387.590,00 lei.

Perioada de implementare este 01.01.2022 – 25.12.2023

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

SC INTRATEST SA

telefon: 021.555.38.03

e-mail: calificari.intratest@gmail.com

Despre Intratest

Misiunea noastra este sa contribuim la succesul clientilor nostri prin:
o Managementul adecvat al resurselor umane
o Pregatirea continua in domenii de interes specific
o Suportul tehnic pentru accesarea fondurilor europene
SC INTRATEST SA
telefon: 021.555.38.03
e-mail: calificari.intratest@gmail.com

Viziunea noastra este sa devenim o societate din ce in ce mai performanta, cu o echipa tanara care sa ne permita sa progresam pas cu pas in fiecare dintre cele trei mari domenii in care ne angajam eforturile - formare profesionala, consultanta fonduri si resurse umane

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/intratest/inchidere-proiect-active-accelerarea-capacitatii-tinerilor-de-implicare-in-viata-economica