Anunț începere proiect finanțare prin Măsură 2 ,,Granturi pentru capital de lucru acordare IMM-urilor" pentru societatea IONADRI TRANS SRL

Birtin - 20 ianuarie 2023

Comunicat tip General in Logistica/Transport

IONADRI TRANS SRL anunț îceperea proiectului cu titlul Grand pentru capital lucru proiect nr RUE 14868 INSCRIS IN CADRIL MASURII Grand pentru capital de lucru institutul prin OUGnr 130/2020

Sigle

Sigle

 Anunț începere proiect finanțat prin Măsură 2 Granturi capital de lucru acordat inn-urior ,pentru societatea IONADRI TRANS" 

Lup ionela

Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/AIMMAIPE, respectiv _13.08.2021_

Obiectivul proiectului il reprezinta sprijinirea IONADRI TRANS SRL

Proiectul are printre principalele rezultate, urmatoarele:

- mentinerea activitatii pe o perioada minim de 6 luni;

- mentinerea/suplimentarea numarului locurilor de munca fata de data depunerii cererii, pe o perioada de minimum 6 luni, la data acordarii granturilor.

Valoarea proiectului este de 165708.1575 lei( valoare totala ) din care: 144094.05 lei grant si 21614.1075 lei cofinantare.

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2010.

Persoana de contact:

ADM. Adrian Florin Lup

TEL: 0747858569

E-mail: ionadritrans.2007@yahoo.com

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/ionadri-trans/anunt-incepere-proiect-finantare-prin-masura-2-granturi-pentru-capital-de-lucru-acordare-imm-urilor-pentru-societatea-ionadri-trans-srl