START-UP NATION 2022

BUCURESTI - 20 iulie 2022

Comunicat tip Administrativ / Management in Afaceri

Primul program traditional cu finantare nerambursabila al MAT reluat dupa pandemia COVID-19
Aflat la cea de-a treia editie, cel mai popular program cu finantare nerambursabila al Ministerului Antreprenoriatului si Turismului se lanseaza dupa o intrerupere de 3 ani.
Desi multi nu mai credeau, iata ca incepand din 19.07.2022 pana pe 1.09.2022 se pot depune cereri de finantare. Vom raspunde in continuare la cele mai ffrecvente intrebari atunci cand vine vorba despre acest program.
Cum se obțin cei 200.000 lei?
1. Înființezi o firmă (dacă nu ai deja o firmă înregistrată dupa 1.01.2020)
2. Te înregistrezi ca solicitant pe platforma Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii
3. Completezi aplicația cu: Cererea de finanțare, Planul de afaceri și documentația solicitată și le încarci în aplicație
4. Proiectele se evalueaza (3 luni)
5. Esti invitat sa semnezi contractual de finantare
Atenție! Solicitanții care înregistrează o societate de 2 ori în cadrul aceleiași sesiuni de înscriere primesc scrisoare de respingere pentru ambele înregistrări.

Programul Start Up Nation 2022

Programul Start Up Nation 2022

Aflat la cea de-a treia editie, START-UP NATION 2022, cel mai popular program cu finantare nerambursabila al Ministerului Antreprenoriatului si Turismului se lanseaza dupa o intrerupere de 3 ani.

Desi multi nu mai credeau, iata ca incepand din 19.07.2022 pana pe 1.09.2022 se pot depune cereri de finantare. Vom raspunde in continuare la cele mai ffrecvente intrebari atunci cand vine vorba despre acest program.

CINE POATE OBȚINE FINANȚARE?

Societăți comerciale (SRL, SRL-D), din categoria IMM, înființate după data de 01.01.2020Nu se poate accesa finanțarea de către PFA, II, IF, ONG etcProiectele pot fi implementate atât în mediul urban cât și în mediul ruralNu există limită de vârstă pentru antreprenorii care vor să aplice.

CÂȚI BANI POȚI OBTINE?

200.000 lei nerambursabili pentru crearea și menținerea pentru doi ani a 2 locuri de muncă*

100.000 lei nerambursabili pentru crearea și menținerea pentru doi ani a 1 loc de muncă*

* loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată

CARE ESTE CONTRIBUȚIA PROPRIE?

Contribuția proprie este de minim 5% din valoarea eligibilă și cuprinde  praguri de 10% și 15%

CE CONDIȚII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ FIRMA TA?

Să fie înființată după data de 01.01.2020Firma este IMM (a avut mai putin de 249 angajati anul anterior)Să nu aibă datorii la bugetul general consolidat sau la bugetele locale;Nu poate accesa finanțare Start-up Nation 2022 o firmă care a primit finanțare prin Start-up Nation (edițiile anterioare), “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” - Măsura 2, HORECA sau dacă antreprenorul este acționar/asociat în altă firmă care a primit finanțare prin aceste programe;Daca ai mai multe firme care indeplinesc conditiile, nu poti aplica decat cu o singura firmaFirma nu a depășit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive și nu îl depășește cu valoarea nerambursabilă prezentăSe creează cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe peroadă nederminatăNu ai detinut parti sociale/actiuni la societati care au semnat acord de finanțare la sesiunile anterioare ale programului Start –Nation și au înstrăinat mai mult de 49% din părțile sociale sau acțiuni, indiferent dacă societatea a primit sau nu ajutorul financiar;

CARE SUNT CODURILE CAEN ELIGIBILE

Finanțarea se poate solicita pentru un singur cod CAEN eligibil;Activitățile agricole nu intră în categoria de activități eligibile;Codul CAEN pentru care se solicită finanțarea trebuie să fie eligibil în cadrul programului, conform Anexei 1Codul CAEN pentru care se depune proiectul trebuie autorizat până la momentul plății ultimei cereri de rambursare/plată

CE POȚI FACE CU BANII?

a) Poți cumpăra spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (exclusiv spatii cu destinatie locativa)

PERMIS - spatii mobile de lucru/productie, prestari servicii/ comert, inclusive corturi pentru organizarea de evenimente si baloane presostatice

b) Poți cumpăra echipamente tehnologice, maşini, utilaje, electrostivuitoare, motostivuitoare şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent

EXCLUS - jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale.

PERMIS - echipamente pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță,  echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat

c) Poți cumpăra mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete,

mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G. Autoturismele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor tehnologice

EXCLUS – vehicule de transport marfa

-  Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi si pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.

-  Pentru toate celelalte alte activități autoturismele sunt eligibile în valoare eligibilă de maxim 50.000 lei și maxim 1 autoturism / beneficiar.

d) Poți cumpăra birotică, mobilier, sisteme de Securitate        

e) Poti achita salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ

- Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 30.000 lei

- Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 60.000 lei

f) OBLIGATORIU se achizitioneaza un Pachet digital (voucher de digitalizare) de minim 25000 lei care să conțină una sau mai multe din următoarele cheltuieli eligibile:

1) minim site de prezentare a activității sau magazin on-line,

2) cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare,

3) cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line,

4) soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică

5) opțional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, telefoane smart, tablete. 

6) cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanţare

Pentru activitățile aferente codurilor CAEN Rev 2 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6910, 6920, 7111, 7112, 7410 fac parte din categoria echipamentelor tehnologice, echipamentele hardware care excedează valorii de 25.000 lei.

g) Poti cumpara Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize , etichetare ecologică

h)Poti achita Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ acționarul / angajații societăţii aplicante - de maxim 1000 lei/persoană

i)  Poti plati Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal; 

j) OBLIGATORIU – achizitia a Două plăcuțe informative obligatorii în valoare de maxim 500 de  lei

k) Poti achita Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate (dobanda pentru credite punte)

EXCLUS de la finantare - Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede, astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat,  servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică, site-uri de matrimoniale.

CE ALTE CONDIȚII MAI APAR?

TVA nu este eligibilă. TVA este considerată cheltuială eligibilă doar dacă aceasta este nedeductibilăBeneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea AIMMAIPE activele corporale achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare)Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi cele care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.Dacă produsul/serviciul tău se bazează pe o cercetare științifică sau pe un brevet de invenție/documentație depusă în vederea obținerii unui brevet de invenție, SAU produsele / serviciile întreprinderii sunt brevetate / în curs de brevetare sau reprezintă rezultatul unei cercetari știintifice acestea pot face parte din planul de afaceri.

Poti vedea apelurile de apeluri active accesand pagina Finantari 2022

Simona Culea – Manager Kelso Consulting

Consultant fonduri europene - Expert in fonduri nerambursabile 

Despre Kelso Consulting

Kelso Consulting SRL
Expert in fonduri europene
Tudor Arghezi 8-10, clădirea Unimed, Parter-Etaj 1, București
Ne puteti contacta telefonic, prin email sau prin intermediul formularului .
+40754039935
simona.culea@kelso.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/kelso-consulting/start-up-nation-2022