Beneficii pentru studenții participanți în cadrul proiectului „Student activ – Profesionist de succes – PRO-ACTIV 2020!” - POCU/626/6/13/130823

BUCURESTI - 8 decembrie 2021

Comunicat tip General in Administratie Publica, Afaceri, Educatie / Cultura

Live site

Universitatea din București în parteneriat cu Wilshire Business House S.R.L., Business Inventive Zone S.R.L. și Agenția Națională a Funcționarilor Publici anunță continuarea activităților de susținere în procesul de tranziție din mediul educațional către piața muncii a studenților din anii terminali prin proiectul „Student activ - Profesionist de succes – PRO-ACTIV 2020!” POCU/626/6/13/130823.

Stagii de practică pentru studenții de la profilurile economic şi administrație publică

Stagii de practică pentru studenții de la profilurile economic şi administrație publică

 Un număr de 110 studenți de la profilurile economic şi administrație publică au beneficiat deja de măsuri intensive care vor sprijini procesul de tranziţie de la mediul educaţional spre un loc de muncă după finalizarea studiilor. Prin acest proiect ne dorim să creăm o legătură profundă între mediul educaţional şi piaţa muncii, astfel încât studenţii să se bucure de experienţa unui loc de muncă în domeniul de studii şi să acumuleze competenţe profesionale prin activitatea practică desfăşurată. 

Drd. Alexandru PARU - Manager de proiect

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectiv specific 6.13, Denumire Apel  „Stagii de practică pentru studenți”, Regiuni mai puțin dezvoltate, Cod Apel POCU/626/6/13.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea și dezvoltarea a 9 parteneriate cu angajatori pentru sprijinirea și dezvoltarea competențelor și aptitudinilor profesionale pe o perioadă de 24 luni a 284 de studenți din cadrul domeniilor economic și administrație publică în procesul de tranziție din mediul educațional către piața muncii prin intermediul unui sistem integrat, intensiv și coerent de servicii de consiliere și orientare profesională, organizarea de stagii de pregătire practică în mediul privat și public, inclusiv în entități care activează în domenii de specializare inteligentă, workshop-uri și vizite de studiu în vederea facilitării inserției pe piața muncii a unui număr de 106 studenți.

Proiectul, aflat la jumătatea perioadei de implementare, se bucură de succes în rândul studenților de la ciclul de licență și masterat ale Facultății de Administrație și Afaceri din cadrul Universității din București, dar și din cadrul altor universități din țară. Măsurile implementate vor conduce spre creșterea numărului absolvenților de învățământ universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Până în luna noiembrie a anului 2022, studenții ce aleg să devină parte a proiectului se vor bucura de multiple oportunități de dezvoltare personală și profesională:

- Stagii de practică prin intermediul cărora vor intra în contact direct cu un mediu de lucru profesionist, acumulând informații cu caracter transversal legate de fluxurile de lucru dintr-o companie sau dintr-o instituție publică;

- Concursuri cu premii organizate pentru stimularea studenților cu cele mai bune performanțe în cadrul programelor de practică. Pentru fiecare grupă de 15 studenți, primii 5 studenți clasați vor beneficia de premii în bani ce totalizează 6.000 lei;

- Sesiuni de consiliere și orientare în carieră;

- Workshop-uri de dezvoltare personală;

- Participarea la activitățile unei întreprinderi simulate în domeniul marketing ce va funcționa în cadrul Laboratorului de neuromarketing, marketing senzorial și marketing experiențial.

 

Studenții aflați în anii terminali pot afla despre condițiile de eligibilitate şi se pot înscrie în proiect accesând următorul link:

 

Formular înscriere

 

Proiectul Student activ – Profesionist de succes – PRO-ACTIV 2020! - POCU/626/6/13/130823 se derulează pe o perioadă de 24 luni, în intervalul 27.11.2020 – 26.11.2022. Valoarea totală a proiectului este de 4.743.975,45 lei, din care 3.957.379,87 lei reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene, 520.065,28 lei reprezintă cofinanțare națională și 266.530,30 lei reprezintă cofinanțare proprie a partenerilor.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Date de Contact:

Manager de proiect: Drd. Alexandru PARU

Telefon: 0757 837 636

Email: alexandru.paru@faa.unibuc.ro