Susținerea studenților din domeniile economic și administrație publică „Student activ – Profesionist de succes – PRO-ACTIV 2020!”-POCU/626/6/13/130823

BUCURESTI - 9 decembrie 2021

Comunicat tip General in Administratie Publica, Afaceri, Educatie / Cultura

Live site

Universitatea din București în parteneriat cu Wilshire Business House S.R.L., Business Inventive Zone S.R.L. și Agenția Națională a Funcționarilor Publici anunță continuarea activităților de susținere în procesul de tranziție din mediul educațional către piața muncii a studenților din anii terminali prin proiectul „Student activ – Profesionist de succes – PRO-ACTIV 2020!” POCU/626/6/13/130823.

Stagii de practică pentru studenții de la profilurile economic şi administrație publică

Stagii de practică pentru studenții de la profilurile economic şi administrație publică

 Ne bucurăm de succesul celor 110 studenți din domeniile de studii economic și administrație publică ce au beneficiat de măsuri intensive care le vor facilita etapa de tranziție de la mediul educațional spre un loc de muncă adecvat pregătirii acestora. Proiectul își propune să susțină legătura indispensabilă între mediul educațional și piața muncii, pentru ca studenții să beneficieze de experiența plăcută oferită de un loc de muncă, alături de competențele profesionale pe care le vor dobândi. 

Drd. Alexandru PARU - Manager de proiect

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectiv specific 6.13, Denumire Apel  „Stagii de practică pentru studenți”, Regiuni mai puțin dezvoltate, Cod Apel POCU/626/6/13.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea și dezvoltarea a 9 parteneriate cu angajatori pentru sprijinirea și dezvoltarea competențelor și aptitudinilor profesionale pe o perioadă de 24 luni a 284 de studenți din cadrul domeniilor economic și administrație publică în procesul de tranziție din mediul educațional către piața muncii prin intermediul unui sistem integrat, intensiv și coerent de servicii de consiliere și orientare profesională, organizarea de stagii de pregătire practică, din care 63 de stagii de practică derulate în entități care activează în domenii de specializare inteligentă, workshop-uri și vizite de studiu în vederea facilitării inserției pe piața muncii a unui număr de 106 studenți.

Finalizând prima jumătate a programului de implementare, proiectul se bucură de succes în rândul studenților înscriși în ciclul programelor de licență și masterat ale Facultății de Administrație și Afaceri  din cadrul Universității din București, dar și din cadrul altor universități la nivel național. Urmărind consolidarea poziției favorabile creionate în preferințele participanților vor fi implementate măsuri ce conduc spre creșterea gradului de inserție pe piața muncii în rândul absolvenților de învățământ universitar, prin promovarea accesului la activitățile de învățare în cadrul unui potențial loc de muncă, punându-se accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

În cea de-a doua jumătate a proiectului, ce se va finaliza în luna noiembrie a anului 2022, propunem studenților ce aleg să devină parte a proiectului multiple oportunități de dezvoltare personală și profesională:

- Stagii de pregătire practică în cadrul cărora participanții vor intra în contact direct cu un mediu de lucru profesionist din domeniul lor de studii, acumulând informații cu caracter transversal legate de fluxurile de lucru dintr-o companie sau dintr-o instituție publică;

- Concursuri cu premii organizate pentru stimularea studenților cu cele mai bune performanțe în cadrul programelor de practică. Pentru fiecare grupă de 15 studenți, primii 5 studenți clasați vor beneficia de premii în bani ce totalizează 6.000 lei;

- Sesiuni de consiliere și orientare în carieră cu rolul de a ajuta studentul în perioada de formare educațională;

- Workshop-uri de dezvoltare personală;

- Participarea la activitățile unei întreprinderi simulate în domeniul marketing ce va funcționa în cadrul Laboratorului de neuromarketing, marketing senzorial și marketing experiențial.

 

Studenții aflați în anii terminali pot afla despre condițiile de eligibilitate şi se pot înscrie în proiect accesând următorul link:

 

https://forms.gle/15VK1EAtHYohudZY8

 

Proiectul Student activ – Profesionist de succes – PRO-ACTIV 2020! - POCU/626/6/13/130823 se derulează pe o perioadă de 24 luni, în intervalul  27.11.2020 – 26.11.2022.  Valoarea totală a proiectului este de 4.743.975,45 lei, din care 3.957.379,87 lei reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene, 520.065,28 lei reprezintă cofinanțare națională și 266.530,30 lei reprezintă cofinanțare proprie a partenerilor.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

 Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

 

 Date de Contact:

Manager de proiect: Drd. Alexandru PARU

Telefon: 0757 837 636

Email: alexandru.paru@faa.unibuc.ro