Comunicat de presa Kultron SRL

BUCURESTI - 22 noiembrie 2021

Comunicat tip Produse / Servicii in Afaceri

Firma KULTRON S.R.L.anunta finalizarea proiectului
finanțat în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

Sigle

Sigle

Firma KULTRON S.R.L.anunta finalizarea proiectului

finanțat în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

 

Societatea KULTRON S.R.L., a finalizat in 18.11.2021, implementarea proiectului finanțat prin măsura „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” in conformitate cu prevederile schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de urgență nr. 130 din 31 iulie 2020, privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19. Scopul/Obiectivul general al proiectului: ajutor de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin Măsura Granturi pentru capital de lucru, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei, Mediului de Afaceri, MEEMA și Agenția pentru IMM, în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ  nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19. Rezultate așteptate/finale în urma implementării proiectului: mentinerea activitatii companiei pe o perioada de minim 6 luni, si menținerea sau suplimentarea numărului de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o perioadă de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar.

Valoare totala a proiectului: 288106,5700 Lei, din care: Valoare grant: 250527,4500 Lei Valoare cofinanțare : 37,579.1200 Lei Data începerii proiectului: 05.08.2021 Durată implementare: maxim 180 zile calculate din momentul plăţii ajutorului financiar catre beneficiar Locația implementării: Tip urban - România, judeţul Bucureşti, localitatea Municipiul

Bucureşti, strada IOSIFESTI, nr. 2E, cod poştal 032981, Contract de finanțare numărul: M2-11492 din 23-07-2021 Codul RUE al proiectului: 11492 Proiectul a fost cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

Date de contact beneficiar: Denumire firmă: S.C. Kultron S.R.L.

Sediul Social: Aleea Raul Sadului, nr. 8, bl. R22, sc A, ap. 38, sector 4, cod postal: 041803, Bucuresti, Romania

Telefon: 0722.283.866,                        

E-mail: magda.toi@kultron.ro Site: www.kultron.ro