Anunt de participare licitatie GIS

BUCURESTI - 25 februarie 2010

Comunicat tip General in IT&C

Louis Berger a fost desemnat prin licitaţie deschisă să implementeze proiectul “Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului”, Turda România, beneficiarul fiind S.C. Compania de Apă Arieş S.A. Turda.

În cadrul acestui contract, Louis Berger intenţionează să achiziţioneze un sistem GIS (hard şi soft). Contractul va consta în livrarea sistemului GIS la S.C. Compania de Apă Arieş S.A. Turda, instalarea, punerea în funcţiune, instruirea, testarea, garanţia şi acolo unde este cazul asigurarea service-ului de către Furnizor.

Despre Louis Berger Group

Cerinţele caietului de sarcini, precum şi criteriile minime de calificare, sunt disponibile la adresa : ftp://doclicitgis:gis@ns.lbsas.eu
Locul depunerii ofertelor: Louis Berger, Bdul N. Titulescu Nr. 1, Scara C, Etaj 8, Ap.85, Sector 1, Bucureşti

Termenul limită pentru depunerea ofertelor - 23.04.2010
Nicoleta Kalman, Coordonator proiecte de Mediu, Louis Berger
email: nicoleta.kalman@louisberger.ro
Tel./Fax: +(40 21) 317 96 39; +(40 21) 318 21 23 or 318 21 24
Fax: +(40 21) 318 21 21
E-fax number: +33 153 010 899
nicoleta.kalman@louisberger.ro