Anunț finalizare implementare proiect “Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar” pentru SC M&C PACKING SRL

Letcani - 16 mai 2023

Comunicat tip General in Media / Publicitate

M&C PACKING SRL anunta finalizarea implementarii proiectului cu titlul ”Dezvoltare societate” proiect nr. RUE M2-AGRI-2916 din 20.06.2022 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, instituite prin OUG nr 61/2022.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT) si Agentia pentru IMM, Atragerea de Investitii si Promovarea Exportului (AIMMAIPE), respectiv 27.06.2022.

 

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societății M&C PACKING SRL.

 

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

    menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni;menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

 

Valoarea proiectului este de 682810,20 lei (valoarea totala) din care : 593748 lei grant si 89062,20 lei cofinanțare.

 

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei Prioritatea de investiții 4d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare Obiectiv Specific OS 4.1. - Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19 Acțiunea 4.1.2 Sprijin pentru capital de lucru.

 

 

Persoană de contact:

     Marian-Alin Bercea  – Administrator

       E-mail: mc_packing@yahoo.com

        Telefon: 0743002838

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/m-c-packing-srl/anunt-finalizare-implementare-proiect-granturi-pentru-capital-de-lucru-acordate-entitatilor-din-domeniul-agroalimentar-pentru-sc-m-c-packing-srl