STUDIU: Costul serviciilor stomatologice la nivel european valorează 65 miliarde Euro

BUCURESTI - 16 mai 2012

Comunicat tip General in Afaceri, Sanatate, Stiinta / Cercetare

Conform unui studiu realizat la nivel european şi comunicat în România de către Societatea Română de Ergonomie Dentară (SRED), valoarea estimată a serviciilor de stomatologie este de 65.000.000.000 Euro, însă există diferenţe semnificative pentru manopere între ţări. Astfel, potrivit studiului care compară costul mediu al unui tratament stomatologic în nouă ţări europene, cel mai costisitor tratament a fost identificat în Marea Britanie.

STUDIU: Costul serviciilor stomatologice la nivel european valorează 65 miliarde Euro
 În statele membre UE sunt aproximativ 500.000.000 de locuitori, iar asistenţa stomatologică este asigurată de aproximativ 985.000 de persoane, dintre care 385.000 de medici stomatologi, dar nu toţi activi. Prin proiectul pe care îl derulăm, încercăm să aducem serviciile medicale de stomatologie la standardele europene şi să adunăm cât mai multe date despre piaţa de stomatologie din România. 

Conf. Dr. Cristian Comes, Preşedinte al Societăţii Române de Ergonomie Dentară

Conform unui studiu realizat la nivel european şi comunicat în România de către Societatea Română de Ergonomie Dentară (SRED), valoarea estimată a serviciilor de stomatologie este de 65.000.000.000 Euro, însă există diferenţe semnificative pentru manopere între ţări. Astfel, potrivit studiului care compară costul mediu al unui tratament stomatologic în nouă ţări europene, cel mai costisitor tratament a fost identificat în Marea Britanie.

Studiul a stabilit că preţul unei obturaţii simple variază de la 8 Euro în Ungaria până la 156 Euro în Anglia.  În acest cost este inclus timpul de lucru al medicului, al personalului auxiliar, cheltuielile adiţionale, materialele şi controlul radiologic. Deşi costurile din Anglia sunt cele mai mari, acestea sunt urmate de Spania cu 125 Euro şi Italia cu 135 Euro pentru acceaşi manoperă.

În alte ţări europene, aceste costuri variază de la 46 Euro în Franţa, la 67 Euro în Germania. Valorile foarte diferite se explică, în principal, prin diferenţele mari între modelele de sănătate publică (asigurări de sănătate publice) ce se află în vigoare în diverse zone sau ţări. 

În statele membre UE sunt aproximativ 500.000.000 de locuitori, iar asistenţa stomatologică este asigurată de aproximativ 985.000 de persoane, dintre care 385.000 de medici stomatologi, dar nu toţi activi. Prin proiectul pe care îl derulăm, încercăm să aducem serviciile medicale de stomatologie la standardele europene şi să adunăm cât mai multe date despre piaţa de stomatologie din România, a declarat Conf. Dr. Cristian Comes, Preşedinte al Societăţii Române de Ergonomie Dentară.

Societatea Română de Ergonomie Dentară (SRED), alături de partenerii săi, derulează pentru cel de-al doilea an consecutiv proiectul Ergonomie, prevenţie, management performant în medicina dentară prin aliniere la standarde europene”. Proiectul ţinteşte la indeplinirea a trei aspecte majore:

- instruirea gratuită a unui număr de 3.120 de persoane în domeniile ergonomiei, prevenţiei şi managementului, în cadrul celor cinci euroregiuni în care se desfaşoară proiectul;

- crearea unei platforme de e-learning şi a unui portal;

- deschiderea a cinci centre experimentale de training adresate perfecţionării profesionale a specialiştilor din medicina dentară.

Aceste activităţi se vor realiza pe parcursul primilor doi ani de derulare a proiectului, urmând ca în cel de-al treilea an să se desfăşoare programele de training gratuite pentru personalul medical. Proiectul se va încheia prin întocmirea a două ghiduri practice de specialitate: unul în domeniul ergonomiei şi prevenţiei dentare şi al doilea în domeniul managementului dentar performant.

Date generale despre proiect

Proiectul „Ergonomie, prevenţie, management performant în medicina dentară prin aliniere la standarde europene” ( POSDRU /81/3.2/S/55651) are o valoare eligibilă de 17.510.762 lei şi este cofinanţat din Fondul Social European - „Investeşte în oameni”, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Pe lângă SRED, proiectul are ca parteneri: Universitatea „Ovidius” Constanţa, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi şi compania de instruire Aleron Training SRL.

Despre Societatea Română de Ergonomie Dentară (SRED)

Societatea Română de Ergonomie Dentară este o asociaţie nonguvernamentală care îşi propune promovarea cunoaşterii criteriilor de organizare a muncii în domeniul medicinei dentare, design-ul ergonomic pe criterii uman-centrate, informare şi cercetare.

Direcţiile de cercetare sunt multiple: epidemiologia bolilor profesionale, explorarea mecanismelor fiziopatologice asociate acestora, dezvoltarea de criterii ergonomice care stau la baza realizării aparaturii medicale, perfecţionarea de politici de sănătate publică în vederea optimizării actelor medicale dentare.